Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

Bács-Kiskun megye
leaderleaderleader

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

Friss híreink

Előző 1 2 3 4 5 6  Következő
A 14 év alatti vendégek regisztrációja!
A Kormány 584/2021. (X. 14.) rendeletének köszönhetően október 29-től a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kötelező a személyazonosító okmány bemutatása a 14 év alatti vendégek személyes adatainak rögzítéséhez, és az okmány azonosítóját sem kell regisztrálni a Vendégem felületére.

A rendelet értelmében a törvényben előírt (A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény) személyes adatokat a szálláshely a 14 év alatti vendégek esetében a képviselőjének (pl. szülő, gondviselő) nyilatkozata alapján is rögzítheti.

Bővebb információ az alábbi oldalon található: https://vizainfo.hu/
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-11-23
FONTOS: új szálláshely engedély+minősítés , illetve régi szálláshelyek minősítése
Tisztelt Tagjaink!

Akik 2022 január 1. után szeretnének szálláshelyet létesíteni, nekik már az első lépés a kötelező szálláshely minősítés kérése lesz, miután ezzel már rendelkezik, kaphatja meg a működési engedélyt a jegyzőtől.

A követelmények már elérhetőek a honlapon: https://szallashelyminosites.hu/ ( kérem, hogy figyelmesen olvassák el a " szálláshely típusok" fülecske alatt választható lehetőségeket)

Akik már üzemeltetnek szálláshelyet, 2023. január 1-ig kell kérniük a minősítést, melyet a honlapon tudnak megtenni.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-11-18
NTAK regisztráció!
Tisztelt Vendéglátó Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.
Részletek:
A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.
A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.
Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű adatszolgáltatás is az NTAK felé:
- étterem, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
- büfé, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
- cukrászda, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás
- italüzlet, bár, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás
- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR 08: 5630 - Italszolgáltatás
- gyorsétterem, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé:
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
• rendezvényi étkeztetés, TEÁOR 08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
• mozgó vendéglátóhely, TEÁOR 08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.). Felhívjuk figyelmüket, hogy a vendéglátóhely üzlettípusát, valamennyi vendéglátónak 2021. március 31-ig be kellett jelentenie a jegyzőnek. Ennek teljesülésének ellenőrzése folyamatban van, 2021. október 31-étől be kell záratni azonnali hatállyal azon vendéglátó egységeket, akik nem teljesítették a 31. §-ban foglalt kötelezettségüket.
A regisztráció megtörténtét és az adatszolgáltatást a helyi Polgármesteri Hivatalban igazolni kell.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.
Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.
Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.
Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.
Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-10-22
Szakmai Hírlevél 2021. Szeptember
SZAKMAI HÍRLEVÉL
2021. SZEPTEMBER
T A R T A L O M
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
239/2009. (X. 20.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
1
1
2
MEGJELENT A RENDELET SZÁLLÁSHELYMINŐSÍTÉS
RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL
FATOSZ AZ MTÜ KIEMELT PARTNERE
KISFALUDY PÁLYÁZATZÁRÓ
BESZÁMOLÓ HATÁRIDŐ
2
VIZA 3
LEHETŐSÉGEK A FALUSI TURIZMUSBAN KÉPZÉS 4
Megjelent az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzetiszálláshelyminősítő rendszer (kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer)keretfeltételeit.
A jövőben minden szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységükfolytatásához, minősíttetni kell magukat, és meg kell a felelniük a minősítőszervezet által közzétett követelményeknek.
Teljes cikkett itt találják: https://falusiturizmus.eu/ajanlo/megjelent-a-rendelet-szallashelyminosites-reszletszabalyairol/
A Magyar Turisztikai Ügynökség a 2021. évben is meghirdette a Kiemelt ésEdukációs Partner Pályázatát.
FATOSZ, mint Edukációs partner van jelen a listán.
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
1
MEGJELENT A RENDELETSZÁLLÁSHELYMINŐSÍTÉSRÉSZLETSZABÁLYAIRÓL
FATOSZ AZ MTÜ KIEMELT PARTNERE
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
2
239/2009. (X. 20.) KORM. RENDELET
A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSITEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAKRÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL ÉS ASZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYKIADÁSÁNAK RENDJÉRŐL
KISFALUDY PÁLYÁZAT-
ZÁRÓ BESZÁMOLÓ HATÁRIDŐ
Kisfaludy Pályázat megvalósításának határideje:
2021. szeptember 30.
Záró beszámoló benyújtására a fizikai megvalósítást követő 90 napon belülvan lehetőség.
Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy ne hagyják utolsó pillanatraa záró beszámoló beadását!
Amennyiben időben adják le a beszámolót, az esetleges hibákat még tudjákegyeztetni, korrigálni.
A beszámolóhoz itt találnak segítséget:
https://kisfaludyprogram.hu/palyazati-informaciok/maganszallashelyek-es-egyeb-szallashelyek-fejlesztese/
A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működésiengedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amelymegfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021.december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásramódosítsa.
Jogszabály itt érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900239.kor
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon: 06 1 352 9804, 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu,
3
Az
info.vendegem.hu
honlapon már megtalálhatóak az új verzió megismeréséttámogató oktatóvideók, felhasználói kézikönyv és e-tananyag is. Javasoljuk, hogytanulmányozza át ezeket a segédleteket, amelyek segítenek Önnek az új funkciókműködésének könnyebb elsajátításában!
A bemutatókról készített videófelvételek a továbbiakban is elérhetőek az
oktatas.vendegem.hu
oldalon, így ismétlő jelleggel bármikor, szabadonvisszanézhetőek.
Szeptemberben, szintén online formában indítottak egy interaktíveseménysorozatot, KÉRDÉS-VÁLASZ néven, a beküldött kérdéseikre itt kapnakválaszokat az érdeklődők.
A kurzusok ideje: 2021. szeptember 3 – 30. között
K
épzési idősávok: 9:00-10:30 óra; 11:30-13:00 óra; 14:00-15:30; 16:30-18:00 ó
ra
A kurzusokon
való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kö
tött.
Regisztráció
.
VIZA
LEHETŐSÉGEK A FALUSI TURIZMUSBAN KÉPZÉS
A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidékiszolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtetőmagánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.
A képzés időtartama: 70 óra
A képzés díja: 80. 000 Ft
A képzés formája: péntek délutáni és szombati egész napos előadások ésgyakorlati foglalkozások online formában.
Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre:gyakornok.fatosz@gmail.com
Jelentkezni a következő képzésre a honlapról letölthető jelentkezési lappallehet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegymegszerzéséhez szükséges képzettségnek is eleget tesz a 70 órásképzésünk. Bővebb információ és jelentkezési lap a honlapon:
https://falusiturizmus.eu/hirek/lehetosegek-a-falusi-turizmusban-kepzes/
4
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-09-14
Nyertes Leader pályázat: Kulturális értékmegörző rendezvény -beszámoló
Írásbeli emlékeztető

A beszámoló a 2021.08.20.-08.22. közötti időpontban megtartott Kulturális Értékmegőrző Rendezvények lebonyolítása /VP6-19.2.1.-32-2-1-Project azonosító: 1928316457/ című pályázat alapján támogatott Értékek Dávodon és a környező falvakban elnevezésű projekt megvalósításához.
A megvalósulás helyszínei:
2021.08.20. Pipacsos Pihenőház 6524, Dávod, Dózsa Gy. u 75. sz
2021.08.21. 6524, Dávod-Püspökpuszta Rákóczi Ferenc u. 31
2021.08.22. Pipacsos Pihenőház 6524, Dávod, Dózsa Gy.u.75, Ponty -Lak Vendégház Rákóczi u. 31.

A megbízott rendezvényszervező cég közreműködésével lebonyolított három napos rendezvény minden eleme jelentősen hozzájárult Dávod és környékének kulturális programkínálatának növeléséhez. A település helyzetét tekintve kiemelkedik turisztikailag a környező települések közül, hiszen a közelmúltban nagyszámú szálláshelyfejlesztés valósult meg, újak jöttek létre így a rendezvénytervünknek megfelelően nagyszámú turista is részt vett, valamint helyi lakosok és a környező települések lakosai is meglátogatták a rendezvényt. A látogatók becsült száma több, mint 200 fő. A helyszínen a projekttel kapcsolatos tájékoztató tábla kihelyezésre került.
2021.08.20-án a Pipacsos Pihenőház közreműködésével a múlt és jelen, avagy a „Sufni titka” című kiállítást tekinthették meg a vendégek. A kiállítást színvonalas különleges megnyitóval kezdtük. A csátaljai arany minősítésű nótakör Benda Anna vezetésével nagyon szép dalokkal ékesítette a műsort, valamint Hári Marika archaikus dávodi népdalokat énekelt. A kiállított tárgyak Dávod település tárgyi és szellemi értékeit mutatták be. Megjelentek régi fotók, használati tárgyak pl. kenyér készítés eszközei, a sufniból előkerült mezőgazdasági munkákhoz használt eszközök, régi szappanok, textilek. Reflektorfénybe kerültek a slingelő asszonyok munkái, eszközei. Varrógépek, hímző, slingelő segédeszközök. A kiállítás egyik legértékesebb darabjait Gora Zoltán helyi kisiparos, ezermester hozta. Munkái aprólékos, ötletes újrahasznosított szintén a sufniból előkerült lim-lomokból készült szobrok.
2021.08.21.-én a Rákóczi utcában szabadtéren valósult meg a „Kincsek utcája” elnevezésű fő program. A meghívott települések a Vendégváró Egyesület által térítésmentesen biztosított pavilonokban lettek elhelyezve. A rendezvényt megelőzően már hetekkel korábban egyeztettünk, pontosítottunk, kialakítottuk a kapcsolattartókkal a közvetlen együttműködést. Programtervünknek megfelelően a falvak berendezték a sátrakat a kiválasztott értékeikkel, kiadványaikkal.
A települések megértették, hogy ez fontos a térség további fejlesztéséhez, kell, hogy legyen kapcsolat a szomszéd települések között és ez a kapcsolat főleg az értékek közvetítésén keresztül fog leginkább megerősödni. Ezzel a rendezvénnyel az első lépést megtettük.
Legfőbb eredményként tekintünk arra, hogy sikerült 9 települést együttműködésre hangolni, megjelentetni, bemutatni.
A résztvevő települések Dávod, Csátalja, Szeremle, Dunafalva, Bátmonostor, Nagybaracska, Vaskút, Hercegszántó, Sükösd egyetértésben jónak ítélték meg a kezdeményezésünket, örömmel vették, hogy bemutathatták népviseletüket, szőtteseiket, híres nagyjaikat, kézműveseiket, minősített művészi tehetségeiket.
A kulturális program keretében a hercegszántói Szantovci Tamburazenekar vezetésével Délszláv táncházra is sor került, melyben nagy segítséget nyújtott a vaskúti kedd esti tánckar.
Majd zárásképpen zenés est következett a Bad Times zenekar fellépésével, melyen szintén szép számmal vettek részt.

2021.08.22.-én vasárnap délután a rendezvényünk zárását kemencés udvarokkal tettük emlékezetessé. A dávodi ízőrző klub segítségével „Dávodi kútba kelt” kalácsot, valamint sós „megszentelt” kalács készítését lehetett megtanulni, kipróbálni, majd a kemencében kisütni. A felnőttekkel érkező gyermekek pedig a kézműves egyesület néhány tagjának közreműködésével kézműves foglalkozásokon vehettek részt, megismerhettek népi játékokat is.

Értékek Dávodon és a környező falvakban című rendezvényünk hozzájárult Dávod és a környező települések identitás tudatának erősítéséhez, mely rendezvény lehetőséget kínált mindenki részére a szabadidő értékes eltöltésére. A résztvevő helyi lakosok pozitívan értékelték kezdeményezésünket, örömmel vették, hogy egy újszerű, rendhagyó kulturális rendezvényen vehettek részt.
Egyesületünk újabb lépést tett annak irányában, hogy az emberek értékeljék szülőhelyük különleges értéktárát, éljenek azzal a lehetőséggel mely a rendelkezésükre áll.

Dávod, 2021.09.02.

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-09-06
VIZA információ -VENDÉGEM szoftver egy új, okmányolvasó funkcióval bővül!
2021. szeptember 6-án lép életbe az a jogszabály, ami elrendeli az adatok
beolvasásához az okmányolvasó használatát, ennek megfelelően a
VENDÉGEM szoftver egy új, okmányolvasó funkcióval bővül! Ezáltal a
csökkentett módú VENDÉGEM alkalmazás megszűnik. Ettől az időponttól a
VENDÉGEM szoftver kizárólag normál módban lesz használható.
Az info.vendegem.hu honlapon már megtalálhatóak az új verzió
megismerését támogató oktatóvideók, felhasználói kézikönyv és etananyag
is. Javasoljuk, hogy mielőbb tanulmányozza át ezeket a
segédleteket, amelyek segítenek Önnek az új funkciók működésének
könnyebb elsajátításában!
Online oktatással is segítik az új rendszer megtanulását, az első
moduljának ideje:
2021. augusztus 31.
13:00 VENDÉGEM teljes működés
14:30 VENDÉGEM mobilapplikáció
16:00 VENDÉGEM okmányolvasó használata
A bemutatókról készített videófelvételek a továbbiakban is elérhetőek
lesznek az oktatas.vendegem.hu oldalon, így ismétlő jelleggel bármikor,
szabadon visszanézhetőek.

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-08-30
Jön a kormányrendelet szálláshelyminősítésről
A szálláshely minősítési rendszer fokozatos bevezetését, valamint a vendéglátóhelyek és attrakciók Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozását érintő fontos változások lépnek életbe - tájékoztatta lapunkat a Magyar Turisztikai Ügynökség.
Hamarosan megjelenik az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshely minősítő rendszer (kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ attrakciókkal és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről.
A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési tevékenységük folytatásához, minősíttetni kell magukat, és meg kell a felelniük a minősítő szervezet által közétett követelményeknek. A már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egy egyszerű regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges kezdeményezni: szállodák és panziók 2021. december 31-ig, kempingek, üdülőházak és közösségi szálláshelyek 2022. június 30-ig, magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig. A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén. A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti. A szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul.

A minősítéssel kapcsolatos teendőkről további részletes információkat kapnak majd az érintettek. A turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak. Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz.
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-08-24
Kisfaludy Pályázat

Kisfaludy Pályázat megvalósításának határideje: 2021. szeptember 30.

Záró beszámoló benyújtására a fizikai megvalósítást követő 90 napon belül van lehetőség.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy ne hagyják utolsó pillanatra a záró beszámoló beadását!

Amennyiben időben adják le a beszámolót, az esetleges hibákat még tudják egyeztetni, korrigálni.

A beszámolóhoz itt találnak segítséget:
https://kisfaludyprogram.hu/palyazati-informaciok/maganszallashelyek-es-egyeb-szallashelyek-fejlesztese/

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-08-13
Értékek Dávodon és a környező falvakban

Logicsoft Bt. - 2021-08-13
FATOSZ: Falusi szálláshelyek napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási díjai
Falusi szálláshelyek napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási díjai:


Megyei FATOSZ
szervezeti tagság esetén
1-8 férőhely 30.000 Ft
9-16 férőhely 45.000 Ft


Megjegyzések:
➢ Fenti összegek Bruttó összegek, melyek ÁFA mentesek.
➢ A minősítést tanúsító tábla használati díja a minősítéstől számított második évtől kezdődően évi 5.000 Ft. Az első évben a tábla használati díját tartalmazza a minősítési eljárási díja.
➢ Az éves 5000 Ft-ot nem kell befizetni a lejárat utolsó évében akkor, ha a védjegy tulajdonosa időben megrendeli szálláshelyének újraminősítését és befizeti a pályázati díjat a következő öt évre.
➢ Az eljárási díjat a pályázati formanyomtatvány, működési engedély benyújtásával egyidejűleg a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) bankszámlájára kérjük átutalni:
K&H Bank – HU72 1040 8131 5052 6874 5574 1016
További információk a minősítés menete dokumentumban olvashatók, amelyet az alábbi linken keresztül érnek el:
https://falusiturizmus.eu/media///2020/03/minosites_menete_2021-1.pdf
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-07-21
Az NTAK mellett itt a VIZA is! FONTOS!
Tisztelt Falusi Szállásadók!
Ezúton ajánlom minden szállásadó figyelmébe az új szabályozást a digitális okmányolvasóval kapcsolatosan.
A magyarországi szálláshelyeken 2021-ben folytatódik az elmúlt években elkezdődött digitalizáció, és a szálláshelyekre történő bejelentkezés is egyszerűbbé válik, mert a személyi és úti okmányok digitális beolvasásával történik majd. A kötelezettség kiterjed minden falusi szállásadóra, a FATOSZ lobbizása eddig sajnos nem járt sikerrel – látva a megjelent rendeletet és eligazításokat.
A mellékelt Magyar Közlönyben közzétett szabályozás nem ad felmentést senkinek sem. A legfontosabb változás, hogy nem az okmányolvasó eszköz lesz engedélyhez kötve (korábbi rendelet ezt szabályozta), hanem a szálláshely kezelő szoftverek engedélye kerül megújításra. Annyiban „jó” a falusi szállásadóknak ez a változtatás, hogy feltehetően nem kell majd senkinek sem újabb eszközöket vásárolnia, hanem a Vendégem c. alkalmazást egészítik ki adatgyűjtő és továbbító funkcióval.
Lehet, hogy egyesek már értesültek arról, hogy a szálláshelykezelő szoftverbe berögzített vendégadatok várhatóan 2021. szeptember 1-től a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) is bekerülnek, ami a meghirdetése szerint elsősorban bűnüldözési és bűnmegelőzési célokat szolgál.
A VIZA rendszerről részletes információkat https://vizainfo.hu/szallashelyek honlapon olvashatnak az érdeklődők és az érintett szolgáltatók, a GYIK menüpontban pedig számos más felmerülő kérdésre is választ kaphatnak. Ez egy újabb lépés az adatvezérelt turizmusirányítás felé, amely azzal számol, hogy minden egyes turista (vendég), rokonok és barátok mozgása lekövethetővé válik tekintet nélkül nemre, korra és egyéb jellemzőire. A VIZA gyakorlatilag mindenkit figyel majd, nem csak a potenciális bűnözőket…

„A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybe vevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.”
A szállásadóknak érdemes mindezt alaposan áttanulmányozni, hogy a jogszabályi előírásokhoz tudják igazítani a vendégérkeztetést. További kérdés felmerülése esetén az MTÜ illetékeseit kell keresni.

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-22
NEMZETI TURUZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - TURIZMUS 2.0
Elérhetővé és letölthetővé vált a következő évek turizmusának fő
irányvonalait meghatározó Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 –
Turizmus 2.0 dokumentum, amely az MTÜ hivatalos honlapja mellett a

Szövetségünk honlapjáról is elérhető:

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/letoltheto-nemzeti-turizmusfejlesztesi-
strategia-2030-turizmus-2-0/
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-21
SMARTCHAIN I. REL Expo és konferencia a Rövid Ellátási Lánc rendezvény
2021. június 25-én, pénteken megrendezésre kerül a SMARTCHAIN I. REL
Expo és konferencia, a Rövid Ellátási Lánc rendezvény. Első alkalmommal,
Magyarországon a REL szereplők (termelők, piacszervezők,
vidékfejlesztők, kosárközösségek, beszállítók, szaktanácsadók, helyi
termék éttermek és kereskedők) számára egy üzleti találkozóra nyújtanak

lehetőséget a szervezők szakkiállítás formájában.

A rendezvényről további részletek a Kislépték honlapján találhatóak.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
https://forms.gle/H8tCHn7R4xHsxLhB8
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-21
Idegenforgalmi adó és Turizmusfejlesztési hozzájárulás
2021. június 30-ig nem kell beszedni és az önkormányzat felé befizetni az
idegenforgalmi adót a kihirdetett 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet szerint.
A turizmus fejlesztési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség

viszont 2021. december 31-ig továbbra is fennmarad.
További információkért látogasson el honlapunkra!

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/idegenforgalmi-ado-mentesseg-2021-

ben/
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-21
Körkérdés- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióról!
Tisztelt Tagjaink!

Lenne egy kérésünk Önök felé!
Kérjük, hogy gondjaikat, kérdéseiket, tapasztalataikat fogalmazzák meg a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióról!

A kérdés fókuszában az áll, hogy milyen nehézségekkel álltak szemben a pályázók a kezdeti fázistól, egészen a most folyó elszámolási munkáig.
Ezeket a problémákat írásban várnánk. A válaszokat 2020. június 17-ig várjuk erre a címre.Válaszaikat továbbítjuk a FATOSZ irodának!!!!
Üdvözlettel:
Vezetőség

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-16
Nyári diákmunka program
Nem tudom, ki értesült róla, ki nem, de megnyílik egy ilyen lehetőség is a turizmussal foglalkozó vállalkozóknak.

A részletek a www.munka.hu oldalon érhetők el.
Nyári diákmunka program

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2020-es években indított ,,Nyári diákmunka" program tapasztalatait felhasználva a 2021. évben ismét meghirdetésre kerül a program, amelynek összköltsége 3 milliárd Ft. A támogatás célcsoportjába a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak.

A program két pillérre épül:

1. pillér: Önkormányzati diákmunka: a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra, a legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. A munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A program 2021. június 15. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart. 2021. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2021. július 1. napjától kerülhet sor.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatás igénybevételéhez készült hirdetményt, illetve forduljon a járási (fővárosi kerületi) hivatalok munkatársai
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-10
Új hírek! 219 Ft egyszeri támogatás !!!
Tisztelt Érintettek!


Ha minden igaz, van egy jó hírem! Ahogy a napokban megírtam, 219 ezer Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás, kompenzáció illeti meg az önfoglalkoztatókat. Ami ebben külön jó, hogy az adószámos és az adószám nélküli magánszemélyek is beférnek a támogatottak körébe, vagyis nem csak az egyéni és mikrovállalkozások a támogatás címzettjei, ahogy első ránézésre véltem, de gyakorlatilag minden tagunk. Az értelmezést a mai napon megjelenő információk segítették.


Ez volt az első híradás:

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itm-219-ezer-forintot-kaphatnak-a-bertamogatasra-nem-jogosult-onfoglalkoztatok-1175318


Itt pedig a folytatás:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544


Érdemes tehát alaposan átolvasni a Közlönyt és azt követően a végrehajtást segítő közleményeket is. Mindent küldök tovább, amit magam is megkaptam. Használjátok egészséggel és eredményesen!

Üdvözlettel

A legújabb hír szerint 219 ezer Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatás, kompenzáció illeti meg az önfoglalkoztató egyéni vállalkozókat.
Áttekinthető!!! https://munka.hu/

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/itm-219-ezer-forintot-kaphatnak-a-bertamogatasra-nem-jogosult-onfoglalkoztatok-1175318

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az adószámos magánszemélyeket ez most nem érinti, csak azokat, akik egyéni vállalkozóként szolgáltatnak. Érdemes alaposan átolvasni a Közlönyt.

FONTOS!

Az 56 felsorolt egyikét főtevékenységként kell kimutatni! Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az (1) bekezdés szerinti jogosultnak az e rendelet vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.
A támogatás felvétele után legalább 2 hónapig a vállalkozást fenn kell tartani.
Az ITM államtitkára támogathatónak mondta az idegenvezetést, a szállásadást és még sok minden mást. Ki tudja miért, de a kerékpárszervizek viszont mégsem férnek bele a támogatottak közé…

Egyelőre ennyi, ami tudható. Érdemes figyelni a sajtót, illetve az illetékes hivatalok közleményeit.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-09
Egyesületi tagoknak ! 2021.évi Egyesületi közgyűlés (2021.06.14.de.10,30)
MeghívóTisztelettel meghívom a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület
2021 évi közgyűlésére
Időpontok:
2021.június 14.
Közgyűlés de. 10,30 órakor
Újra összehívott közgyűlés : 11,00 órakor
Amennyiben a közgyűlés a 10,30 órai kezdésnél határozatképtelen , tehát nincs jelen a szavazók 50 %-a , 11,00 órakor újra összehívjuk a közgyűlést , mely a létszámtól már függetlenül határozatképes.
Helyszín:

Kiskastély Vendégház
Márin Istvánné Marika
6239 Császártöltés, Kiscsala tanya 64.Napirendi pontok :
1. Elnöki beszámoló a 2020 évről
Horváth Roland Elnök
2. FEB beszámoló, 2020 évi mérleg ,eredménykimutatás
Keszei Jánosné FEB elnök
3. 2021 évi tervek
4. Egyéb felmerülő témák megvitatása, döntéshozatal

Dávod,2021.05.31.

Részvételi szándékát kérem, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
bkkvendege@gmail.com,
Telefon: 06 20 215 00 50 Sirok Istvánné

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-09
Artisjus- Kötelezettség-kedvezmény- egyesületi tagság-Fatosz

Tisztelt Tagjaink!

Artisjus kötelezettségről, kedvezményről
az alábbi honlapon informálódhatnak!
A kedvezmény igénybevételéhez szükséges:
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesületi tagság és az éves tagdíj befizetése.

https://falusiturizmus.eu/ajanlo/artisjus/
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-06-09
Fatosz tájékoztatója,Felhőmatrac szolgáltatás
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a fatosz.eu honlapunkat megszüntettük, azonban a domain neveket (fatosz.eu,fatosz.hu) megtartottuk, csak az új honlapra irányítják a látogatót.
Az összes szükséges információt a www.falusiturizmus.eu oldalon találják meg.

A másik nagy hírünk, hogy már élesítették az angol nyelvű felületet. Ha felmennek a falusiturizmus.eu oldalra, a jobb felső sarokban van lehetőség nyelvet változtatni.
Szerkesztés alatt van még, ebből kifolyólag a következő hírlevélben szeretnénk erről a további érintetteket tájékoztatni.

Továbbá arra kérnénk Önöket, hogy tájékoztassák tagjaikat a Felhőmatrac szolgáltatásáról (hírlevélben is megtalálható), ahol egy együttműködés keretein belül a FATOSZ tagoknak 20% kedvezményt adnak az első évben: https://falusiturizmus.eu/ajanlo/felhomatrac-szallashelykezelo-szoftver/

Szakmai hírlevelünket is most fogjuk kiküldeni, ezt innen tudják letölteni:
https://falusiturizmus.eu/tagsag_elonyei/aktualis-hirlevelek/

Jó egészséget kívánunk!

Köszönettel és üdvözlettel:
Tóth Virág
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-05-18
Négymilliomodik védőoltás első dózisának beadását követő naptól (Intézkedések)
A négymilliomodik védőoltás első dózisának beadását követő naptól (vagyis kb. a hét vége felé) az alábbi szabályok lesznek érvényesek:

Meghatározták, hogy ki minősül koronavírus ellen védett személynek: az, aki ezt védettségi igazolvány bemutatásával igazolja.
Leírták azt is, hogyan kell igazolni a védettséget, ha a lentebb felsorolt, védettségi igazolvány bemutatásához kötődő jogokat az érintett gyakorolni szeretné. E szerint
- a védettségi igazolványt védettséget igazoló módon be kell mutatni (ez azt jelenti, hogy a védettségi igazolvány mellett a személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt is fel kell mutatni);
- a 6 és 18 éves kor közöttiek életkorát ellenőrizni kell (kivéve, ha ránézésre megmondható, hogy a illető még nincs 18 éves). A gyerekeknek kérdésre meg kell mondaniuk az életkorukat, illetve ezt személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal igazolniuk kell;
- az adatokat (védettséget, életkort) ellenőrző személy az igazolványokon szereplő adatokat semmilyen módon nem rögzítheti, csupán olvasással ellenőrizheti, hogy az érintett gyakorolhatja-e a jogszabályban megengedett jogot (pl. uszodába, étterembe bemenetel).

A négymilliomodik oltás beadását követő naptól az alábbi szabályok lesznek érvényesek:

1. Maszkviselés, távolságtartás
Ebben nincs sok változás, de azért sosem árt ismételni.
A másik embertől 1,5 méter távolságot kell tartani (ide nem értve a közös háztartásban élőket). Az orrot és a szájat maszkkal kell eltakarni a tömegközlekedési eszközön (kivéve a zárt vezetőülésben lévő sofőrt), azok várótermeiben; a települések belterületén, utcán, közterületen, nyilvános helyen (kivéve egyéni szabadidős sporttevékenység során); az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során (kivéve azt a – nem eladótérben és nem a raktárban lévő – helyiséget, melyet kijelöltek arra, hogy ott a dolgozók a munkaközi szünetben nem kötelesek maszkot viselni); a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területét); a közigazgatási szervek, posták ügyfélterében; minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben; vendéglátó üzletben (a 4. pontban részletezett kivételekkel); egészségügyi intézmény területén mindenki (kivéve a kórtermében tartózkodó beteget); szociális intézményben az ott dolgozóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint. Továbbra sem kell maszkot viselniük a 6 évnél fiatalabbaknak, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élőknek.

2. Kijárási tilalom
A kijárási tilalom éjfél és reggel 5 óra között érvényes. (Persze a már megszokottak szerint kutyát sétáltatni még mindig lehet a tilalom időszakában is a lakóhely 500 m-es körzetében, és a munkahelyre is el lehet menni, meg onnan haza is.)

3. Rendezvények, szertartások, gyülekezés
Továbbra is tilos a közterületen, nyilvános helyeken való csoportosulás, gyülekezés; szinte mindennemű rendezvény, gyűlés megtartása, ideértve a kulturális eseményeket, sporteseményeket, magánrendezvényeket, a zenés, táncos rendezvényt is, de egyre több engedmény van, melyet mindjárt részletezek.
Ami nem változott: a vallási közösségek szertartásai, a magán- és családi rendezvények maximum 10 fő részvételével, temetés legfeljebb 50 fővel megtarthatóak. Az egyéni szabadidős sporttevékenység (különösen futás, gyaloglás, kerékpározás) gyakorlása megengedett. Ugyanakkor továbbra is tilos közterületen, nyilvános helyen, sportpályán a nem versenyszerűen sportolók számára a csapatsportok (különösen labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) gyakorlása.
Ami viszont megváltozik:
Sportrendezvényen nézőként a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy részt vehet, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb 23:00 óra. (Sportrendezvényekre vonatkozóan kormányrendelet eltérő szabályokat is megállapíthat majd a későbbiekben. Szerintem majd a nagyobb focimeccsek környékén számíthatunk eltérő szabályokra.)
A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy vehet részt. A kulturális esemény helyszínén 23:00 óra és 5:00 óra között csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
Mindkét eseményre vonatkozik, hogy
- a jogosultságot a szervező és a helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az ottani alkalmazottak ellenőrzik. A beléptetést kötelesek megtagadni, illetve a belépést kötelesek megakadályozni, ha a védettséget vagy az életkort a belépni szándékozó nem megfelelően igazolja.
- A helyszínen dolgozók számára (ide nem értve a versenyzőket, az edzőket, illetve a fellépőket) a maszkhasználat szabályait a szervező, illetve a helyszín vezetője határozza meg. De ha a dolgozó nem igazolja a koronavírus elleni védettségét, akkor köteles a rendezvény befejezéséig maszkot viselni. A maszk használatát azonban a védettséggel rendelkezők részére sem szabad megtiltani.
- A nézőknek nem kell maszkot viselniük.
Fontos, hogy nem minősül kulturális eseménynek a zenés, táncos rendezvény, így ezeket továbbra is tilos megtartani.

4. Vendéglátás
A vendéglátó üzletek legfeljebb 5:00 óra és 23:00 óra között lehetnek nyitva.
A vendéglátó üzleten belül az, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagy nem ilyen személlyel együtt lévő 18 év alatti, csak az elvitelre készített étel kiadása és szállítása érdekében, a mellékhelyiség használata céljából, valamint az általa a teraszon vagy kerthelyiségben elfogyasztott étel, ital kifizetése céljából tartózkodhat (ha a kerthelyiségben nem lehet fizetni). Ők az üzleten belül ételt, italt nem fogyaszthatnak.
Azok, akik igazolják védettségüket, vagy ilyen személlyel együtt lévő 18 év alattiak (és ezt igazolni is tudják vagy ránézésre megmondható róluk, hogy fiatalkorúak), a vendéglátó üzleten belül 5:00 és 23:00 óra között bent lehetnek és ott a megrendelt ételt és italt elfogyaszthatják.
Ha a védettséget, illetve az életkort felszólításra nem igazolják megfelelően, akkor a hely üzemeltetőjének, illetve alkalmazottjának távozásra kell őket felszólítaniuk. Ha a jogsértő személy ennek a felszólításnak nem tesz eleget, akkor pedig értesíteni kell a rendőrséget.
A vendéglátó üzleten belül a vendégnek nem kell maszkot viselnie az asztalánál ülve (akkor sem, ha éppen nem eszik), illetve ha az étel ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, akkor az étel, ital elfogyasztásának időtartama alatt. A kerthelyiségben és a teraszon sem kell maszkot viselni. Az üzlet egyéb helyiségeiben (pl. mosdó, asztalok között) minden vendég számára kötelező a maszkviselés (kivéve persze az eleve mentesítetteket, mint pl. a 6 évesnél fiatalabbak).
Fenti szabályok nem vonatkoznak a munkahelyi étteremre, munkahelyi büfére, szálláshelyen lévő étteremre/bárra (ha ott csak a szálláshely vendégét szolgálják ki), a nevelési és oktatási intézmények menzájára/büféjére (ha ott csak az ott dolgozókat és tanulókat szolgálják ki), valamint az egészségügyi intézményben található étteremre/büfére.
A vendéglátó üzlet dolgozóira vonatkozó maszkhasználati szabályokat az üzlet vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles az üzlet területén maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt az üzlet vezetője nem tilthatja meg számukra.
A vendéglátó üzletben is tilos zenés, táncos rendezvényt tartani. Családi esemény vagy magánrendezvény akkor tartható meg, ha azon egyszerre max. 10 fő vesz részt.

5. Üzletek nyitva tartása
Az üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok nyitva lehetnek a normál nyitva tartási időben, de max. 5:00 és 23:00 óra között, ha a 2021.04.07-i bejegyzésem 3. pontjában szereplő szigorú előírásokat betartják. Este 11 és reggel 5 között csak a gyógyszertár és a benzinkút lehet nyitva. Az üzletekbe bemehetnek azok is – természetesen csak maszkban -, akiknek nincs védettségi igazolványuk. Ezeken a helyeken a védettséggel rendelkezőknek is kötelező a maszk használata.

6. Szálláshelyek
A szálláshelyen az alábbi személyek tartózkodhatnak:
a) Aki ott dolgozik.
b) Üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezik (nem kell védettnek lennie!).
c) Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv állományában szolgálati feladat ellátása érdekében helyezték el, továbbá kirendelt egészségügyi dolgozó.
d) Koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy.
Ha valaki nem a b) vagy c) pontban jelzett célból jelentkezne be a szálláshelyre, akkor igazolnia kell a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát az előző pontokban már említett módon (védettségi igazolvány és egyéb személyazonosságot igazoló okirat).
A vendégeknek nem kell maszkot viselniük (azoknak sem, akik nem védettek).
A szálláshelyen dolgozókra vonatkozó maszkhasználati szabályokat a szálláshely üzemeltetője/vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.
A szálláshelyen is tilos zenés, táncos rendezvényt tartani. Családi esemény vagy magánrendezvény akkor tartható meg, ha azon egyszerre max. 10 fő van jelen.
A szálláshelyen található edző- és fitnesztermet, uszodát, fürdőt, jégpályát, mozit, állatkertet, vadasparkot, kalandparkot, vidámparkot, játszóházat, múzeumot, könyvtárat, színháztermet (már ha van ilyen) a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt álló 18 év alattiak használhatják. Az itt lévő kártyatermet és kaszinót pedig a vendégek közül csak a koronavírus ellen védettek látogathatják.

7. Játékkaszinók, kártyatermek
Ezek a helyek legfeljebb 5:00 és 23:00 óra között lehetnek nyitva (ezen időszakon kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak benn). Nyitva tartási időben az ott dolgozókon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személyek tartózkodhatnak itt, és nekik nem kell maszkot sem viselniük. Aki a védettségét nem tudja megfelelően igazolni, azt tilos beengedni.
Az itt dolgozókra vonatkozó maszkhasználati szabályokat a hely vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a látogatók által felkereshető területeken maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.

8. Szabadidős létesítmények
A koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak látogathatják az előadó-művészeti eseményeket (színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz, stb.), mozit, edző- és fitnesztermet, uszodát, közfürdőt, jégpályát, állatkertet, vadasparkot, kalandparkot, vidámparkot, játszóházat, múzeumot, könyvtárat, közművelődési intézményt, kép- és hangarchívumot, közösségi színteret, integrált kulturális intézményt, sőt maszkot sem kell viselniük. (A védettséget, illetve az életkort a már korábban említett módon kell igazolni, mert egyébként a helyszín üzemeltetője/vezetője köteles megtagadni a belépést.)
Ezeken a helyeken este 11 és reggel 5 óra között csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, illetve az edző- és fitnesztermekben, sportlétesítményekben, jégpályán, uszodában az edzésen vagy sportrendezvényen részt vevő versenyzők és edzőik tartózkodhatnak.
A jégpályán, uszodában, edző- és fitneszteremben, valamint a sportlétesítményekben a fentieken kívül részt vehetnek edzésen és sportrendezvényen a 18 évesnél fiatalabb versenyzők és edzőik és maszkot sem kell viselniük (az életkort, illetve az edzői minőséget természetesen igazolniuk kell, ezért pl. versenyre indulás előtt feltétlenül ellenőrízzék, hogy náluk vannak-e az irataik, valamint annak igazolása, hogy a védettséggel nem rendelkező sportszakember valóban a 18 év alatti versenyző edzője). Fontos, hogy a felnőtt versenyzők most már csak akkor használhatják ezeket a létesítményeket, ha a védettségüket igazolják!
A szabadidős létesítmény dolgozóira vonatkozó maszkhasználati szabályokat a létesítmény vezetője határozza meg, de az a dolgozó, aki nem igazolja megfelelően a védettségét, köteles a helyszín látogatók által látogatható területein és helyszínein maszkot viselni. A védettséggel rendelkező dolgozók is viselhetnek maszkot, azt számukra megtiltani nem lehet.
A múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, közösségi színterek és integrált kulturális intézmények területére a felnőttképzésben vagy szakképzésben részt vevők és oktatóik akkor is bemehetnek, ha nem tudják igazolni a védettségüket.

9. Oktatási intézmények
Ezen a területen semmi sem változik.
A felsőoktatásban továbbra is digitális oktatás van, mely alól a rektor kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter adhat csak felmentést. Ezen intézmények kollégiumai, diákotthonai nyitva tartásáról a rektor dönt.
A bölcsődék nyitva tartanak. A nevelési, oktatási intézménybe megfelelő testhőmérséklettel mehetnek be a tanulók és dolgozók.

Összefoglalva: ha valaki sportrendezvényre, kulturális eseményre szeretne menni, vagy vendéglátó üzleten belüli helyen fogyasztana, szálláshelyen pihenne, szabadidős létesítményt használna és
- 6 évesnél fiatalabb, akkor vigyen magával egy felnőttet,
- 6-18 év közötti, akkor legyen vele egy felnőtt és a személyi igazolványa, útlevele, jogosítványa vagy diákigazolványa,
- 18 évesnél idősebb, akkor legyen nála a védettségi igazolványa, plusz a személyi igazolványa, útlevele vagy jogosítványa.
Az igazolványok közül csak a védettségi igazolványnak kell a bemutatáskor érvényesnek lennie. Ugyanis a többi irat akár le is járhatott a veszélyhelyzet kezdete (2020.11.04.) óta, de attól még használható, hiszen ezen irato érvényességét egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbították.
Jó tudni, hogy a védettségi igazolvány közokirat, tehát a hamis, hamisított vagy más nevére szóló védettségi igazolvány használata közokirat-hamisításnak minősül és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-04-30
Vendéglátóhely besorolás-
Sokakat érdekelhet, a vendéglátóhely besorolással kapcsolatban, hogy miként érinti ez a falusi szálláshelyeket.  
Akik nem rendelkeznek a listában meghatározott üzlettípussal (étterem, cukrászda stb.), azoknak nincs teendője ezzel kapcsolatban.
Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a falusi vendégasztal nem ide tartozik, nekik itt nincs bejelentési kötelezettségük!


Amennyiben ez releváns teendő, március 31. a határidő.

 

A turizmus.com cikke nagy segítség lehet az érintetteknek, itt találják: https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/vendeglatohelyek-besorolasa-kozeleg-a-bejelentesi-hatarido-1173758


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-04-06
INGYENES ( Regisztrálni kell)Számos izgalmas tananyag

Tisztelt Partnerünk!


 Megújult, új funkciókkal bővült és kényelmesebbé vált a hozzaferheto.turizmusakademia.hu e-learning weboldal, amelyen ingyenesen számos izgalmas tananyag segíti a szakmabelieket abban, hogy fejlődni tudjanak a szenior, akadálymentes, orvosi és hozzáférhető turizmusban. Olyan réstermékekről van szó, amelyek jelentős növekedése várható a turizmus regenerálódását követően.


 A turisztikai szolgáltatások piacra jutását számos eszközzel segíti a Magyar Turisztikai Ügynökség, ezt szolgálják a Turizmus Akadémia oldalon hozzáférhető turizmus témakörben elérhető képzések is. Az e-learning weboldal létrehozásának célja az volt, hogy a turizmusban dolgozóknak tematikus szakmai, réspiaci tudást biztosítson. A kurzusokon az érdeklődők megismerhetik a jelentős növekedési potenciállal rendelkező niche termékek fejlesztésében rejlő lehetőségeket, ezzel is fokozva versenyképességüket, eredményességüket. A program tananyagának összeállításához az MTÜ szakmai publikációit és a program keretében elvégzett kutatások információit is felhasználták.


 A résztvevők egy egyszerű regisztrációt követően ingyenesen hozzáférhetnek a tananyagokhoz, és azokhoz bármikor újra vissza is térhetnek. A képzések során könnyed, játékos módon, az online térben sajátítható el a tudás. A kurzusokat vizsga zárja, melyet oklevél is igazol. A tananyagot akkor is érdemes olvasni, ha az opcionális vizsgakérdések megválaszolására nem kerül sor.


 Bővítse tudását a témában Ön is és ajánlja azt kollégáinak is! A képzésekre itt lehet regisztrálni 2021. március 31-ig:


https://hozzaferheto.turizmusakademia.hu/hu


 


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2021-03-18
Kisfaludy online konzultáció segédlet

Tisztelt Érintettek!


Nagyon sokan nem tudták megnyitni a linket...ezért Word dokumentumban letöltöttem, mellékletben küldöm

Remélem tudtam segíteni,hiszen ennél többet nem tudok megtenni!

A Kérdőívet viszont Önöknek kell megoldaniuk, kérem, hogy kérjenek segítséget!

sok sikert kívánok a "technika ördögéhez"????

üdvözlettel:

Leisztner Klára

elnök helyettes
Letölthető csatolmányok:
KISFALUDY_ONLINE_KONZULTACIO.docx (25 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-12-11
Kisfaludy online konzultáció-pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban

Figyelem! A linkek elérhetősége, csak a mellékelt pdf dokumntumon, azt megnyitva,linkre rákattintva!


Különleges hírlevél 20 20 . december
Kisfaludy online konzultáció
Kivételes lehetőség adódott Szövetségünk számára. A Kisfaludy pályázat pénzügyi
elszámolásával kapcsolatban szervezhettünk egy zártkörű tájékoztatót, melynek keretén belül
néhány tagunk feltehette az ezzel kapcsolatos kérdéseit.
Várhatóan januárban sor kerül egy újabb konzultációra, így amennyiben kérdésük merülne fel a pénzügyi elszámolással kapcsolatban, kérjük, küldjék ezeket el
az info@falusiturizmus.hu e-mail címre.
A konzultációról készült összefoglalót a honlapunkon olvashatják, melyben megtalálhatnak minden elhangzott információt. Az összefoglalót megtekinthetik az alábbi linken:
https://falusiturizmus.eu/ajanlo/kisfaludy-online-konzultacio/
Kérdőív a képzési igények felmérésére
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány megbízásából az Ipsos Zrt. kérdőíves kutatást végez, melyben mind a vezető beosztásban lévők, mind az egyéb alkalmazotti pozícióban dolgozó mun-katársak elvárásait kívánják felmérni.
A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/4DtIFhfIhwIMlRFgMVt4
A kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe. A kutatásban való részvétel önkéntes.
A kitöltők által rendelkezésünkre bocsátott adatokat bizalmasan, azonosítók nélkül kezelik, az adatvédelmi törvény szigorú betartásával; majd anonim módon, statisztikai módszerekkel
dolgozzák fel.
Fontos, hogy egy válaszadó csak egyszer töltse ki a kérdéssort.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben megszakítják a kérdőív kitöltését, a link ismételt le-kattintásával a kérdéssor elejéről indulva tudja ismételten rögzíteni válaszait.
A kérdőív kitöltésének határideje: december 16.
Köszönjük a kitöltést!

Letölthető csatolmányok:
Kulonleges-hirlevel_2020_december_Kisfaludy_elszamolas.pdf (197 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-12-09
Bács-Kiskun Megye Turizmusáért díjat kap szeptem­berben a császártöltési dr. Márin Istvánné. Erről d

Senki sem gondolná dr. Márin Istvánné Marika néniről, hogy 77 éves. Mindennap jön-megy, hatalmas fordulattal pörög, a zsebében ott a telefon, nehogy egyetlen érdeklődő vendéget is elszalasszon. A császártöltési kiscsalai kastélyban és a mellette lévő portán alakított ki férjével, lányával, vejével és unokájával egy olyan vendégfogadó helyet, ahol 15–20 turista is pihenhet.


 


továbbiakat lehet olvasni:


https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-otven-eve-fogad-vendegeket-a-csaszartoltesi-marika-neni-2845385/?fbclid=IwAR1xZsOPvv9U68hXhUpdZ8RxfRczas0jgA3E1xRgVubjeSF6arEZkF6YENc


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-07-28
Vészhelyzet után - hatályos jogszabályok gyűjteménye

Tisztelt Tagjaink!


 


A veszélyhelyzet megszűnésével a veszélyhelyzet ideje alatt hozott Korm. rendeletek hatályukat vesztették, és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti valamint a járványügyi készültséghez kapcsolódó jogszabályok léptek hatályba.


 


Bővebb információ: https://mtu.gov.hu/cikkek/veszhelyzet-utan-hatalyos-jogszabalyok-gy-jtemenye-1721


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-07-07
Kisfaludy program - Kisfaludy pontok

Tisztelt Partnereink!


 


Ahogy arról már korábban tájékoztatást adtunk, elindult a Kisfaludy program. A legfeljebb 8 szobás szálláshelyek részére 60 milliárd forint keretösszegű támogatási program indult.


 


Az alábbi linkre kattintva elérhető egy kitöltési segédlet, valamint egy videó is a magánszálláshelyi pályázathoz:


https://mtu.gov.hu/cikkek/maganszallashelyi-palyazat-az-ntak-zavartalanul-uzemel-1681?fbclid=IwAR1RVhBaeOM3HhVZsPtwmcA-PkQt_go5bPNbTvxu5ivnaAh4pyftMym-4ww


 


A pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy 2030 Nzrt. több nagyvárosban ún. Kisfaludy pontokat hozott létre.


 


A pályázati felhívásban jelzett időszakban (2020. június 4. – 2020. július 15.) 17 Tourinform iroda segíti a munkát a  pályázat népszerűsítésében, a pályázati felhívással kapcsolatos információ-,  és  űrlap benyújtásával-, továbbá az NTAK rendszer használatával kapcsolatos kérdések megválaszolásában.


 


Mellékletként csatoljuk azoknak a kiválasztott Tourinform irodáknak a listáját, akik ilyen Kisfaludy pontként segítséget tudnak nyújtani. Bajához a legközelebbi iroda a Szekszárdi Tourinform.(Tel: +36 74/315-198; +36 30/542-8898; e-mail: szekszard@tourinform.hu )


 


  Nyertes elbírálás esetén örömmel fogadnánk, ha minket is tájékoztatnának, mely szálláshelyen várható fejlesztés.


 


Reméljük, hogy január óta sikerült regisztrálni az NTAK rendszerében. Ha az Én Vendégszobám rendszerével kapcsolatban kérdés merülne fel, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot.


 Sok sikert kívánunk mindenkinek a pályázathoz!

Letölthető csatolmányok:
Kisfaludy_pontok.docx (13 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-06-10
Szobánként egymillió forintra pályázhatnak a magánszálláshelyek
Tisztelt Tagjaink!

 

Megjelent a magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázati felhívás, amely 60 milliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a legfeljebb 8 szobás vidéki egységek megújulására.

 

https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/szobankent-egymillio-forintra-palyazhatnak-a-maganszallashelyek-1170126?utm_source=turizmus.com+bulletin&utm_campaign=da9082e50a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_26_06_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8b0643d5d5-da9082e50a-157823457

 

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődésüket, keressenek minket a bajaipalyazat@gmail.com e-mail címen, vagy a lenti elérhetőségek valamelyikén.


Kapcsolattartók:

Virág Szilvia   30/2022013

Jäger Tamás   70/6501313


 

Nem csak a pályázat megírását és projektmenedzsmentjét vállaljuk, de igény esetén a fejlesztések kivitelezését is.

 

Üdvözlettel:


Vendégváró vezetőség

 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-05-28
Magyar Turisztikai Ügynökség -mtu.gov.hu weboldala

Tisztelt Partnereink!


  A Magyar Turisztikai Ügynökség továbbra is első kézből szeretné tájékoztatni a szakmát a koronavírus-járvány következményeiről, a legfrissebb hazai és külföldi hírekről, intézkedésekről, jó gyakorlatokról. Mostantól megújult formában és folyamatosan frissített, érdekes tartalmakkal jelentkezik a Magyar Turisztikai Ügynökség mtu.gov.hu weboldala, valamint a www.facebook.com/magyarturisztikaiugynokseg címen elérhető Facebook-oldala.


 Az online csatornák megújításával az MTÜ célja egy hatékony kommunikációs platform kialakítása, amely lehetőséget nyújt a koronavírus-járvány okozta iparági változásokkal kapcsolatos információk megosztására, ezzel is támogatva a szakmát a nehéz időkben.


 Ízelítő a tartalomból:


 A weboldalon rendszeresen jelentkezik majd új podcastokkal és beszél az aktuális helyzetről Guller Zoltán vezérigazgató.


 Megtalálhatók lesznek a felületen a legfrissebb nyilatkozatok és hivatalos közlemények, továbbá elérhetővé teszik a frissen megjelent jogszabályokat, és azok értelmezésében is segítséget nyújtanak.


 


Az ügynökség folyamatosan gyűjti és közzéteszi a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, népszerűsíti a kreatív kezdeményezéseket saját csatornáin.


 


Az olvasó egy helyen és első kézből értesülhet a külföldi turizmus helyzetéről, az MTÜ gyűjtéséből megtudhatja, hogy az egyes országokban milyen intézkedések és kezdeményezések történnek a válság enyhítésére.


 A weboldalon nemzetközi tanulmányokat, piaci elemzéseket és helyzetjelentéseket is közzétesznek, amelyek rávilágítanak a háttérfolyamatokra és az összefüggésekre.


 A megújult felületen lehetőség nyílik továbbá a szakmai területekhez kapcsolódó kérdések feltételére.


   MTÜ Podcast 6. rész  - Új hajók a Balatonon, egyre növekvő foglalás, Szent István-napi programok: https://soundcloud.com/csodasmagyarorszag/mtu-podcast-6-resz-uj-hajok-a-balatonon-egyre-novekvo-foglalas-szent-istvan-napi-programok


 


 


Indul a regisztráció a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi kampányára: https://mtu.gov.hu/cikkek/indul-a-regisztracio-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-belfoldi-kampanyara-1647?fbclid=IwAR1Wpb7_Wz0r8vI78OZY2MO4Z_Hw7INdScu9hhUh4JrYCDx0IIt2PyZjBbw


 


 


 


Új szakaszába lép a Kisfaludy Program: https://mtu.gov.hu/cikkek/uj-szakaszaba-lep-a-kisfaludy-program-1645?fbclid=IwAR0eBrHVLb6ZUZOGUumy97ad4bUzkQZ0wRL8q26glLZKJlehVHNVZnQcMWo


 


 


 


Újraindul a Gemenci Erdei Vasút: http://gemenczrt.hu/aktualis/hirek-aktualis/majus-23-an-indul-a-kozlekedes-a-kisvasuton/?fbclid=IwAR00cwJjZoXVixQDjkxc1dYj9yDwWcfw02vkhbbYOlHOqNqzyjESvb2gH8A


 


 


Egy évig ingyen hirdeti a falusi szálláshelyeket a FATOSZ: https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/egy-evig-ingyen-hirdeti-a-falusi-szallashelyeket-a-fatosz-1169940?utm_source=turizmus.com%20bulletin&utm_campaign=50b227c553-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_12_06_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8b0643d5d5-50b227c553-157823457&fbclid=IwAR0yJ3UJEOniFd573qIxRXs5PVW5aFb5H7KLomEpx2THSAmPqG8npJ2SrVY


 


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-05-25
Falusi Turizmus gazdasági helyzete- Riport ( Horváth Roland elnök)

https://www.baon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/nagyon-nehez-helyzetbe-kerult-a-falusi-turizmus-is-2643771/?fbclid=IwAR1ianXPOwLXx4Ap8qgINecG-Li2KYaUmI8A78UNICgXbKTvnAs5aVPk4jA


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-05-07
Covid kézikönyvet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy frissült a Magyar Turisztikai Ügynökség kézikönyve. 

Az alábbi linken foglalták össze a frissítés főbb elemeit, illetve innen tölthető le az új változat: 

https://mtu.gov.hu/cikkek/frissult-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-1623?fbclid=IwAR1o6PDKuiu-8RK5ouTNyT2ojvmkt9SaQ-a8nOy419r2hxxseO0nIpRThIw  
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-05-05
Kérjük a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

Kedves Turisztikai szolgáltatók!


Egyesületünk egy megyei felmérést készít, azon turisztikai vállalkozások számára, akiket leginkább érint a kialakult vírushelyzet!
Szeretnénk egy megyei akciótervet készíteni és a döntéshozók felé továbbítani!


Úgy gondoljuk a válság követően a belföldi turizmus lesz az, amely azonnal elindítható!
A válság követően ez a szakma lehet az, akik azonnal nagyobb munkaerőt tud újra foglalkoztatni.


Ha van pár perced kérlek, a lenti kérdőív kitöltésével segítsd munkánkat!


Vendègváró Bács-Kiskun Egyesület


 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh-odUx9m0urLEKKDLcbyqb6c3-2Pft3-QRyR_HEkcvOyoQg/viewform?fbclid=IwAR0noDo_dcMNTqg6LuK8NPoSKGeqjFLjfx7dnuTu5rRoCCf32QAfRVXGjj0


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-04-25
ELMARADÓ Konferencia ! (2020.03.06)

Felhívjuk a figyelmüket. hogy


Turizmus Fejlődésének lehetősége Megyénkben -


                                  Eligazodás a digitális világban Konferencia


ELMARAD!!!!


Legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem értük el a megfelelő érdeklődési küszöböt, ezért döntöttünk a konferencia elmaradása mellett!Vendégváró Vezetősége


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2020-02-25
Az én vendégszobám alakalmazás -információ

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon/Fax: 06 1 352 9804
Mobil: 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.euAZ ÉN VENDÉGSZOBÁM ALKALMAZÁS
Bizonyára mindenki értesült róla, hogy január 1-től kötelező lesz az adatszolgáltatás az NTAK felé.
2019. november 25-én megrendezésre került „Az Én Vendégszobám” alkalmazást bemutató rendezvény. Négy gyakorlati képzésen volt lehetőség információkat megkapni az alkalmazásról, továbbá érdekes előadásokon lehetett részt venni.
Összeszedtük a főbb pontokat, fontosabb információkat, amelyek szükségesek lesznek az elkövetkezendő időszakban:
1. lépés: november 30-ig
Bizonyára sokan kaptak felszólítást a jegyzőtől, miszerint igazolni kell, hogy rendelkeznek a szükséges szoftverrel. A legfeljebb 8 szobás és 16 férőhelyes szálláshelyeknek INGYENESEN biztosítja a Magyar Turisztikai Ügynökség az „Az Én Vendégszobám” alkalmazást. Azonban ezt szükséges igazolni, hogy ezt az alkalmazást fogják használni.
Ezt az igazolást a www.igazolas.azenvendegszobam.hu/ weboldalon tudják megszerezni és ezt szükséges odaadni a jegyzőnek. (Amennyiben nem volt ilyen jellegű megkeresés, nem kell ezzel foglalkoznia. )
A regisztráció és igazolás igénylése gombra kell rákattintani és ezt az igazolást szükséges bevinni a jegyzőhöz.
Amennyiben ez nem lenne elegendő, forduljanak hozzánk további segítségért.
2. lépés: december 1. és 31. között regisztrálás a magánszálláshelyeknek
Ügyfélkapu azonosító és adószám szükséges a regisztrációhoz az azenvendegszobam.hu oldalon. Ennek a lépéseit a Felhasználói Kézikönyvben találják, melyet a www.info.azenvendegszobam.hu oldalon a ’Segédletek’ menüpontnál tudnak letölteni.
A regisztráció során ki kell választani, hogy gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély vagy egyéb szervezet a működési forma. Egyéb szervezet esetében egyeztetés szükséges az NTAK munkatársaival.
Amennyiben a vendégház csak szezonálisan üzemel, lehetőség van megadni időszakokat, hogy a szálláshely egész évben vagy csak időszakosan van nyitva.
Ha csak időszakosan tart nyitva, akkor meg kell adni az időintervallumot, hogy mikor nyit és mikor zár a vendégház.
Az egyéb nyújtott szolgáltatásokat, mint vendéglátás, gyógyászat, rendezvény szolgáltatás, sport, egyéb kiegészítő szolgáltatás, szintén szükséges megadni.
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon/Fax: 06 1 352 9804
Mobil: 06 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.falusiturizmus.eu
3. lépés: január 1-től
Minden nap szükséges adatot szolgáltatni az alkalmazáson keresztül, melyet meg lehet tenni számítógépen, tableten vagy akár okostelefonon is, mivel böngészőből elérhető az alkalmazás (azenvendegszobam.hu).
Belépés után az oldalon a Beállítások menüpont alatt a „Szálláshely IFA beállítása” pontnál meg kell adni, hogy milyen idegenforgalmi adóval dolgozik az önkormányzat. Ha nem állítják be, akkor automatikuson 400 Ft-tal fog számolni.
Fel tudnak vinni foglalásokat előre, ekkor még nem szükséges a vendég adatait és az árat megadni. De a vendég megérkezésének napján az alábbi adatok kötelező megadni:
 Vendég teljes neve
 Születési ideje, helye
 Vendég neme
 Állampolgársága
 Irányítószáma
A zárást naponta el kell végezni, ennek két módja lesz:
- manuális: maguk zárják le a napot, ez mindaddig nem lehetséges, amíg például bejelölt foglalás van aznapra, de a vendég adatai nincsenek megadva. Ha későn este érkezik a vendég, reggel lehetőség van bejelentkeztetni őket, megadni az adataikat és utána lezárni az előző napot
- automatikus: ennek kialakítása még folyamatban van, itt be lehet állítani, hogy a rendszer automatiku-san lezárja a napot. Amennyiben a vendégfogadó elutazik 2 hétre és nincsenek vendégei, akkor a rend-szer ezt lezárja.
Egyszerűsített működés: akiknek legfeljebb 3 szobájuk van, nekik egy még egyszerűbb alkalmazás lesz elérhető, ezt várhatóan januárra elkészítik.
Kérjük Önöket, hogy tanulmányozzák át a rendelkezésre álló segédleteket, illetve ha ezt követően bármilyen kérdés felmerül, keressen Bennünket bizalommal!


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-12-03
Megalakulásunk 25 éves évfordulójának megünneplése

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT


 


Egyesületünk 25 éves évfordulóját


Nagyszerű ételekkel, italokkal, finomságos süteményekkel!


Időpont: 2019. november 29. délután 15 óra


Helyszín: Málnás Vendégház (Rázsonyi László)


                6235 Bócsa, II.körzet tanya  76.


                Tel: +36 30 400 5523


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-11-28
Új digitális adatszolgáltatási rendszer!

Új digitális adatszolgáltatási rendszer


A regisztrációval kapcsolatban minden további információt megtalálhatnak a https://info.ntak.hu/regisztracio/ oldalon. Amennyiben kérdéseikre nem kapnak választ a honlapon, úgy szíves figyelmükbe ajánljuk a +36 1 58 58 588 információs vonalat.


 


Kérjük, hogy a fenti határidőket vegyék komolyan és amennyiben eddig még nem tették meg, akkor regisztráljanak.


 


megtekinthető:


https://mtu.gov.hu/cikkek/juliustol-elindul-az-uj-digitalis-adatszolgaltatasi-rendszer-1012


Honlapunk :www.bacsvidek.hu


A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzembehelyezése tervezett ütemben, menetrend szerint halad. Június elsejével elindult a szállodák regisztrációja az új digitális adatszolgáltatási rendszerbe, a regisztráció rendben, zökkenőmentesen zajlik.


2019. július elsejével elindul a digitális adatszolgáltatás a szállodák esetében, majd szintén egy-egy hónapos regisztrációs időszakot követően


2019. október 1-től a panziók,


Regisztráció: 2019.szeptember 1-30-ig


2020. január 1-jével


pedig a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek – tehát a teljes szálláshelyszolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat forgalmi statisztikai adatot.


Regisztráció: 2019.december 1-31-ig


Információs oldal:


https://info.ntak.hu/


Az egységes és digitalizált rendszer nagyban hozzájárul a turizmus versenyképességéhez, a szálláshely-szolgáltatási szektor fehéredéséhez és a szolgáltatók adminisztrációs- és adóterheinek csökkentéséhez. Ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy jövő évtől 18%-ról 5%-ra csökkenhet a szálláshely-szolgáltatás áfája.


A Magyar Turisztikai Ügynökség célja, hogy az új digitális adatszolgáltatási rendszer bevezetése gördülékeny és zökkenőmentes legyen, ezért információs honlapot indított annak érdekében, hogy minden érintett és érdeklődő tájékoztatást kapjon az NTAK részleteiről, friss híreiről, és segítséget nyújtson a szálláshelyeknek a csatlakozásukhoz. 


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-07-16
Hajósi bor és gasztro fesztivál-Nyári pincenyitogató!2019.06.29.

▪▪▪ NYÁRI PINCENYITOGATÓ – AVAGY FRÖCCSÖZÖN VERSION 2.0 ▪▪▪


Hajósi bor és gasztro minifesztivál


 


Nyitott pincék a Hajósi Pincefaluban június 29-én!_


Közeledik az év leghűsítőbb rendezvénye a meseszép Hajósi Pincefaluban. A már hagyományosnak mondható Nyári Pincenyitogató, június utolsó hétvégéjén, szombaton kerül megrendezésre. A fesztiválon 14 hajósi termelő nyitja ki borospincéjét, hogy a nyári hőségben, kiváló boriaval és messzeföldön híres hajósi vendégszeretettel örvendeztesse meg a bort kóstolni vágyókat. Ahogy az elmúlt néhány rendezvényen, kézműves vásárral és gasztro élvezetekkel is készülünk az ide látogatóknak, kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosítva minden korosztály számára. Ha szeretnél egy hangulatos, finom borokban és élményekben gazdag napot eltölteni, akkor itt a helyed!


 ► Milyen típusú borokkal találkozhatsz?


Cabernet Franc és Sauvignon, Kékfrankos, Zweigelt, Kadarka, Olaszrizling, Cserszegi Fűszeres, Kövidinka, Irsai Olivér például biztosan – a legfrissebbektől kezdve évjáratos különlegességekig, mindenféle borokat lehet majd kóstolni!


 Nyitott pinceajtókkal, jó kedvvel és jó borokkal várunk téged is!


   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓK


 


► NYITVATARTÁS:


Június 29. szombat: 10.00-22.00 (egyes pincék hajnalig nyitva tartanak)


 ► BORTÚRA JEGY:


A jegyeket a Pincefalu központjában a színpad előtti (Borbíró utca) információs pontnál tudod megvenni.


- Jegytípusok:  • Normál jegy:      4500 Ft – 20x0,5 dl-es kóstolójegy

  • XL-es jegy:          7000 Ft – 40x0,5 dl-es kóstolójegy


 Bármely belépő megvásárlásával:


- egy exkluzív kóstoló poharat


- egy térképet is kapsz, amelyen a nyitott pincéket jelöltük be neked


Ha mindezzel felszerelkeztél, már neki is indulhatsz a bortúrának! A tájékozódásban a présházakra kitűzött „NYITOTT PINCE NAPOK” zászlók, valamint a borosgazdák is segítenek majd neked.


 ► GASZTRO ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR


A rendezvényen bőven lesz mivel megtölteni a gyomrotokat, ugyanis lesz minden, mi szem-szájnak ingere: sült kolbász - fűszeres marhahús csíkok, pirított zöldségekkel - kézműves hamburger, sült krumpli - csirkemell roston, salátával – házi készítésű sajtok - tradicionális sváb ételek - kürtőskalács, kávékülönlegességek. és még sok-sok finomság.
Ezen a rendezvényen is több kézművesnek biztosítunk lehetőséget, hogy megmutathassa portékáit a nagyérdeműnek. Házi készítésű vegyszermentes kozmetikumokat, bőrdíszműves termékeket, szárított levendulából készült csokrokat, ékszereket, egyéb dekorációs tárgyakat, fazekas termékeket, süthető gyurma étkészleteket, valamint Hajósi Pincefalus ajándéktárgyakat is vásárolhattok.


  SZÁLLÁS:


Jó, ha tudod, hogy a Pincefaluban kétágyas, fürdőszobával ellátott vendégszobáiban van lehetőséged kipihenni a bortúra fáradalmait. A foglalásban szívesen segítünk a hajosipincefalu@gmail.com email címen.


 ► MEGKÖZELÍTÉS: Hajós – Pincefalu, Borbíró utca (GPS: 46.3851588608649 / 19.150242805481)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


   A HAJÓSI PINCEFALURÓL


 


Mintegy 1200 apró présház szegélyezi a Hajósi Pincefalu kacskaringós utcáit, melyek löszbe vájt borospincéket rejtenek. A csodás zöld környezetben elterülő Pincefalu igazi kuriózum, a legnagyobb a maga nemében. Messze földön híres borai között olyan fajtákat találunk, mint a Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Kadarka és Cserszegi fűszeres. Az elmúlt 30-40 évben számos pincét alakítottak át vendégfogadóvá, így a bor, a termelői ételek és a vidéki élet kedvelői számára ideális helyszín a kikapcsolódáshoz.


■ Bővebben a Hajósi Pincefaluról: www.facebook.com/HajosiPincefalu


■ Instagram oldal: www.instagram.com/hajosipincefalu


■ Videó Hajósról: www.youtube.com/watch?v=VMfMdz7qQqQ https://www.youtube.com/watch?v=9CYNhBk6UP4&t=1s


 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-06-19
Cselekvő Közősségek-Társadalmi öntevékenység és közösségi élet Bács-Kiskun megyében – szakmai műhely

Társadalmi öntevékenység és közösségi élet Bács-Kiskun megyében – szakmai műhelynap Hajóson


2019. február 21-én a Hajósi Barokk Kastélyban – bemutatkozhatott egyesületünk. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001)keretén belül. A kiemelt projekt megvalósítója: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma – a Bács Kiskun megyei aktív közösségek képviselőit.


A megyében működő közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgáló találkozó résztvevőit Dr. Rittgasser Richárd, Hajós Város Önkormányzata jegyzője köszöntötte. A Bács-Kiskun megyei kulturális közösségfejlesztő mentorok előadása a kulturális közösségfejlesztésről és lehetőségeiről inspirációt nyújtott az együtt gondolkodáshoz, ezt követően pedig Giczi András Béla szakmai vezető mutatta be a projekt eddig elért eredményeit.


A megyében rendkívül változatos a civil, közösségi élet: a jelenlévők megismerkedtek a nap során:  • Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület,

  • Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület munkájával. ”Hagyománytisztelet és idegenforgalom” címmel Sirok Istvánné Karolina tartott előadást. Kifejtette egyesületünk 25 éves múlttal rendelkező célját, tevékenységét, mely egész Bács-Kiskun megyét átöleli. Méltatta Dr.Márin Istvánné, vagy, ahogy mindenki ismeri: Marika néni már több mint fél évszázados tevékenységét ,aki igazi mély érzésekkel, nagy tapasztalattal rendelkező falusi vendéglátó, már akkor vendégeket fogadott, amikor a falusi turizmus vendéglátás még fogalomként is alig létezett. Mindez 1968-ban indult,(2018 évben 50.évfordulót tartott) 51 évvel ezelőtt, amikor elhatározták, hogy családi otthonukból egy szobát vendégfogadásra alakítanak át Császártöltésen. Marika értékes, rövid velős hozzászólásával emelte a rendezvény színvonalát. Nagy tapssal köszöntötték a jelen lévők.

  • egy közösségi kertbe bepillanthattunk

  • Pincefaluba,

  • Ritmika Sportegyesület életébe,

  • sváb népszokások őrzőinek titkaiba,

  • de azt is megtudhattuk, milyen sokat tehetnek az önkéntesek a mozgáskorlátozottakért.

  • Sor került közös műhelymunkára, és a megyei mintaprojekt kisfilm megtekintésére is.


 


 


 

Letölthető csatolmányok:
2019.02.21._Marinne_Marika-Sirokne_Karolina.jpg (254 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-02-28
Kiállításokon való megjelenés

Tisztelt Tagjaink !


Egyesületünk  idei évben is részt vesz:


Budapesten a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon (2019. február 7-10.)


és az  Utazás Kiállításon (2019. február 21- 24.) a Hungexpon. 


Ez alkalomra szóróanyagokat készíttettünk.


Összehajtható szóróanyag:


1 oldal: Térkép ( Bács-Kiskun Megye)


2. oldal: Tagjaink név,cím..stb megjelenítése egy oldalom ( A3)


Névjegykártya..


Mindezek a csatolmányokban megtekinthetőek!


 


 


 

Letölthető csatolmányok:
terkep_belso.jpg (770 KByte)
Vegleges_terkep_eleje-hatulja.jpg (837 KByte)
nevjegykartya.jpg (144 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-01-31
Dr. Márin Istvánné Marika 2018- különleges jubileumi éve!

   2018 egy különleges jubileumi évként zárult


 


50 éve a Falusi turizmusban


 


Dr. Márin Istvánné – vagy, ahogy mindenki ismeri: Marika néni – igazi mély érzésekkel, nagy tapasztalattal rendelkező falusi vendéglátó, aki már akkor vendégeket fogadott, amikor a falusi turizmus vendéglátás még fogalomként is alig létezett.


Mindez 1968-ban történt 50 évvel ezelőtt, amikor elhatározták, hogy családi otthonukból egy szobát vendégfogadásra alakítanak át Császártöltésen.


Marika néni még az első vendég nevére is emlékszik, aki osztrák származású volt , majd követte őt számtalan vendég pl.vadászok, horgászok, családok, gyermekcsoportok, természetjárók, egyedülállók ….Természetesen a szálláshelynek is ehhez kellett igazodni fejlődni Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a falusi turizmus szervezetté fejlődött, ahol már 25 éve vezető beosztásban segíti a szakmai munkát a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesületnél valamint a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségénél, tanácsokat ad, mindig és mindenkor a turizmus adta szépségeket népszerűsíti, tanítja . Soha nem a nehézségeket helyezte előtérbe , ez az úgynevezett jóra nevelő szándék talán annak is köszönhető , hogy Marika pedagógusként kezdte pályafutását. Meleg szeretetteljes vendégfogadót alakított ki az évek során , mely ma már több házzal is kibővült.


A Kiskastély Vendégház és az Akácvirág Vendégház a Kiskunság és a Sárköz találkozásánál, az 54-es főútvonaltól 200 méterre, a Vörös Mocsár természetvédelmi területtől nem egész 1 kilométerre, Császártöltés-Kiscsalán, csendes környezetben található.


- „A Kiskastély Vendégházban kezdtük a falusi vendéglátást” – emlékezik Marika Néni. – Az egykoron a Kalocsai Érsekséghez tartozó káptalani birtok intéző lakásaként szolgáló épületet 2000-ben újították fel, azóta fogadnak itt vendégeket. Az Akácvirág Vendégház új építésű, a két házban összesen tizenkilenc főt tudnak egyszerre elszállásolni. Ez alatt az 50 év alatt számtalan   visszatérő vendég látogatott el ide újra meg újra , ezzel is azt bizonyítva ,hogy jól érzik magukat ebben a szép vidéki környezetben az emberek.


S valóban. Nem csupán a környék természeti szépségei, hanem a kétutcás, hatvannégy házból álló, alig száz lakosú Kiscsala nyugalma, nem utolsó sorban pedig a két vendégház kínálta kellemes kikapcsolódás is vonzerőt jelent a csendre vágyó turistáknak.


A Vörös Mocsár természetvédelmi terület festői szépségű tájain például túrázásra, lovaglásra, kocsikázásra és természet fotózásra van lehetőség. Ma már egyébként a két vendégház a nemrégiben indított – Kecskemét környékétől egészen Szerbiáig tartó – két lovastúra-útvonal hivatalos pihenőhelyének is számít.


A Kiskastély amolyan családi gazdaságként is szolgál, és nagyon népszerű a gyerekek körében is – mondja a „gazdaasszony". – A nagy udvarban lovak, kecskék, juhok, szárnyasok, tehenek, disznók, kutya, macska élik mindennapjaikat. Az állatokat természetes környezetükben ismerhetik meg a vendégek, állatsimogatásra is van lehetőségük, igény szerint pedig az etetésbe és a kecskefejésbe is bekapcsolódhatnak.


A vidéki életmód bemutatásának jegyében az érdeklődő vendégek megismerhetik például dédanyáink praktikáit a szappanfőzéstől és a sajtkészítéstől a lekvárok befőzésén át éppen a kemencés lángos sütéséig, vagy a tésztakészítésig. S ha már a gasztronómia is szóba került, a helyi sajátosságok sem maradhatnak ki a felsorolásból.


Nem véletlen, hogy a két vendégház a horgászok és vadászok körében is népszerű, a Keszeg-tó halállománya pedig kínálja magát a pecásoknak.


 


Mindaz a lendület, amivel dr. Márin Istvánné Marika rendelkezik, megerősítenek minket abban, hogy semmi sincs későn, történetesen hetvenéven felül tud igazi és hiteles lenni egy falusi vendéglátó. Tudásával, tapasztalatával mind hozzájárul a magyar vidéki élet szépségeinek, értékeinek megőrzéséhez, annak továbbadásához.


Marika néni gondolatait továbbadva: mindez csak csapatmunkával lehetséges, amikor összefog helyi termelő, szállásadó, más turisztikai szolgáltató és szervezet. Ilyen viszonyok közepette várja ő mindig szeretettel a vendégeket, hogy azok a legjobban érezzék magukat Kiscsalán.


Marika tevékenysége életpályája ebben a szakmában példaértékű nemcsak a vendégeknek, hanem mindenkinek, aki a vidék iránt érdeklődik.


Javasoljuk és ajánljuk is az ő kitartó munkáját, pozitív életszemléletét!


http://videkjaro.hu/cikk/csaszartoltes-kiscsala-falusi-turizmus-a-dedik-praktikaitol-a-vadaszkalandokig.html

Letölthető csatolmányok:
Dr.Marinne_Marika-Kiskastely_vendeghaz.jpg (123 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2019-01-31
1. nap Értékteremtés és közösségfejlesztés – Három napos belföldi tanulmányút Csongrád megyében

első nap:


https://www.facebook.com/cskcsongrad/


A Csongrád megyei tanulmányút első napján a Móra Ferenc Múzeumot látogattuk meg. Az intézmény megyei hatókörű városi múzeumként működik, a gyűjtési területe az egész megyére kiterjed. Három legfontosabb feladata a gyűjtés, a tárolás és a bemutatás. “A tárgyak nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy egy kor szokásait és hagyományait bemutassák, és ebből egy egész nemzet építkezhet. – mondta Szatmári Csilla osztályvezető. A múzeum közösségi térként is működik. Kiemelkedő programjaik a TKM – Tájak, Korok, Múzeumok program, amely csaknem 50 éves múltra tekint vissza.  2010 óta működik a múzeumi önkéntes csoport, amely az érdeklődők számára nyújt lehetőséget arra, hogy képzésben vegyenek részt és tárlatvezetőként járuljanak hozzá a múzeum működéséhez.


A Somogyi Károly Könyvtárban a könyvtár funkcióit, programjait ismertük meg. Létrejötte Somogyi Károlynak köszönhető, aki saját gyűjteményét adományozta a könyvtárnak. Állandó kiállításként megtekinthető a könyvtár átadását bemutató kiállítási anyag. Feladataik közé tartozik a digitális könyvtár és adatbázis, Vasváry és virtuális kiállítás működtetése. Új típusú feladat a könyvtár falain belül a közösségépítés. A helyi kluboknak találkozási és működési lehetőséget biztosítanak, rendezvényeket szerveznek, ilyen például a képregény fesztivál, de városi rendezvényekhez is csatlakoznak: SZÍN, Kultúra Ifjú Nagykövetei, Kö7-Középiskolások hete. Közösségi szolgálatot is szerveznek a fiataloknak, akik több feladat közül választhatják ki a nekik tetszőt. Egyetemi projekt is elindult a gazdasági karral, a hallgatók a könyvtár marketing és kommunikációs munkájában segédkeznek. 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2018-10-29
2. nap Értékteremtés és közösségfejlesztés – Három napos belföldi tanulmányút Csongrád megyében

 


2.nap


https://www.facebook.com/cskcsongrad/


A szakmai konferenciát a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában rendeztük meg. Az Agora igazgatója, Orbán Hedvig bemutatta az intézmény tevékenységét, kulturális programjait és az intézményhez kapcsolódó civil szervezeteket. Az igazgatónő elmondta, hogy a közösségfejlesztés első lépése náluk a táboroztatás, és az ott létrejövő kis közösségeket viszik tovább. Másik módja, hogy ők kérnek fel vezetőket csoportok létrehozására, vagy őket keresik meg, hogy szeretnének egy közösséget/csoportot létrehozni valamilyen témában. Az Agora részeként működik egy számítástechnikai múzeum is, illetve kémiai kísérleti „színházat” is működtetnek. 


A mindszenti Keller Lajos Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetője, Kovács Ildikó és kolléganője, Mezeiné Horváth Henriett rendhagyó, interaktív előadást tartott, amely egyrészt foglalkozott a saját kis közösségük fejlesztésével és problémáival, másrészt a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetekkel való együttműködést mutatta be. Az intézmény több funkciót is ellát, falain belül helyet kap a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény, közművelődés és egy strand is, mindemellett önkéntes pontként is működik.


Dezső Dóra, a csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója a CsongrádON – Városismereti kalandjáték közösségi kidolgozása című előadása a fiatalok bevonásának módszertanát mutatta be. Kitért arra, hogy hogyan lehet a fiatalokat hatékonyan bevonni a közösségi munkába, illetve hogyan lehet fenntartani a közösséget. Az alapot az adta, hogy a fiatalok ötleteire és technikai ismereteire támaszkodva építették fel a városismereti játékot. A játék célja a város történelmi és kulturális hagyományainak ismerete, a helyi identitás erősítése. A játék állandóan fejlődik és változik, a hosszú távú célok között szerepel a további fejlesztés és bővítés.


A Mórahalmi Kapocs Népfőiskola szakmai vezetője, Kovács-Tanács Istvánné arról beszélt, hogy a népfőiskolát a helyi gazdák megsegítésére, ismereteinek fejlesztésére hozták létre. Előadásában kiemelte, hogy minden népfőiskola egyedi, ők a népi és nemzeti értékek mentén kezdték meg a munkát. Nyolc település együttműködésével jött létre 2017 májusában. Programjaik között szerepel, honismereti szakkörök, generációk közötti együttműködést segítő programok, szakmai előadások szervezése. Fiatal népfőiskola, fejlesztés alatt állnak.


Harangozóné Pálnok Orsolya, Baks község önkormányzatának munkatársa, a helyi Roma integrációs gyakorlatot és modellprogramot mutatta be két kollégája segítségével. A program a helyi roma lakosság és hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására, közösségé fejlesztésére jött létre. A településen 2006-ban vette kezdetét a településfejlesztés, amely első sorban egyrészt az infrastruktúrát – utak, intézmények felújítása-, másrészt a humán fejlesztést – közösségi hálózat kiépítése- tűzte ki célul. Néhány évvel később egy komplex program keretein belül Csillagházat hoztak létre, ahol képzéseket, egészségnapokat indítottak a helyi lakosoknak. Meséd program – Az integrációs programban roma származású szociális munkások is közreműködtek.


A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. – D2 Ifjúsági Fejlesztő Központ ifjúsági koordinátora, Kispál-Podrácz Gyöngyi előadásában, az önkéntes programba történő bevonásról beszélt, hogyan tudják a helyi fiatalokat megszólítani, bevonni az önkéntes munkába, illetve az önkéntes-képzés folyamataiba. Küldetésüknek tekintik, hogy a középiskolásokat tájékoztassák lehetőségeikről és szakmai segítséget nyújtsanak számukra.


A délután folyamán a Hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum és Közművelődési Központ érték- és hagyományőrző szerepével ismerkedtünk meg. Lucza-Vígh Ernától megtudhattuk, hogy a múzeum egységes kulturális intézményként látja el a város múzeumi, közművelődési, valamint könyvtári feladatait. Előadásában kiemelte a „Kincsvadászat” programot, amely jelentős múlttal rendelkezik, ennek újításaként jött létre az „Időkapszula” játék, amelynek célja, hogy játékos feladatokon keresztül elérjék a fiatalokat és az érdeklődőket. Fontos feladatuknak tekintik a közösségek támogatását, és a fiatalok elérését és bevonását az intézményi programokba. A látogatás tárlatvezetéssel zárult, ahol az állandó és időszakos kiállítást is megtekinthettük. A múzeum időszakos kiállítása több fiatal művész számára is lehetőséget biztosít munkáik bemutatására.


A nap zárásaként, a szegedi Petőfi Telep Művelődési Ház közösségfejlesztő folyamatait ismertük meg. Az intézményben Jarabekné Treplán Mariann fogadott minket, aki a művelődési ház bemutatását követően az egyik jó gyakorlatot is ismertetett. A jó gyakorlat a karácsonyi időszakhoz kapcsolódik, az érdeklődők elkészíthetik saját mézeskalács házukat, amelyet kiállítanak, majd árverésre bocsájtanak és a befolyt összeget a helyi idősek klubjának ajánlják fel. Végezetül mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy elkészítsük és feldíszítsük saját mézeskalács házikónkat.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2018-10-29
Értékteremtés 3. nap és közösségfejlesztés – Három napos belföldi tanulmányút Csongrád megyében

3. nap


https://www.facebook.com/cskcsongrad/


A Csongrád megyei tanulmányút harmadik napján Szentesre látogattunk el, ahol a Koszta József Múzeumban folyó jó gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg. Farkas László Róbert, a múzeum igazgatója a múzeum működését és programjait mutatta be. Az intézményhez tartozik a múzeum, levéltár és művelődési központ. Nagy hangsúlyt fektet az intézményi és a civil szervezetekkel való együttműködésre. Ennek eredményeként újították fel közösen a múzeumhoz tartozó Péter Pál Polgárházat is. Jó kapcsolatot ápolnak az egyetemmel is, gyakorlati helyeket biztosítanak a hallgatók számára. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak fiataloknak.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2018-10-29
Mindent a közösségről szabadegyetem

Részt vettünk  2018. szeptember 27. csütörtök 10 óra:


Helyszín : Bácsalmási Kulturális Központ, Bácsalmás, Szent János u.7.


Mindent a közösségről szabadegyetem


Az NMI Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája egy 3 alkalomból álló szabadegyetem előadás-sorozatot indított: Mindent a közösségről: A helyi érték és értéktár közösségformáló ereje címmel.


A nap során bemutatásra került a bácsalmási kékfestő műhely , ami az országban szinte egyedülálló aktív bemutatóműhelyként működik. A szakma apáról fiúra szállt , jelenleg a család már nem tudja teljes erőbedobással végezni ezt a csodálatos régi szakmát, de szerencsére egy helybéli kitanulta a mesterséget így az ő segítségével tovább tudják működtetni a műhelyt. A fenntartását önerőből és helyi segítőkkel végzik. Nagyon szép és látványos múzeumot alakítottak ki , ahol az idelátogatók végig követhetik a pamut vagy lenvászon anyag átalakulását .


A kisváros szívében helyezkedik el egy több hektáros park melyet 2 éve újítottak fel és létrehoztak egy interaktív túra Útvonalat , ahol természetismereti oktató és szemléletformáló programokat kínálnak nemcsak gyermekeknek hanem felnőtteknek is .


A kötetlen beszélgetések fő gondolata az együttműködés , egymás kölcsönös segítése . Fontos a jó szomszédság a települések között is , örülni kell mások sikerének , mivel az kölcsönös profitot jelenthet.


A város főterén a könyvtárban kiállítást is megtekinthettünk , épületei , temploma nagyon szép , a templom orgonája az egyik legszebb az országban úgynevezett csipkés orgona , ahol koncertet is szerveznek.


Üzenetük:


Bácsalmás „ a három tó vidéke „ várja a csendre nyugalomra aktív pihenésre vágyó családokat és osztályokat természeti kincseivel és kulturális értékeivel.

Letölthető csatolmányok:
2018.09.27_Bacsalmas_1.jpg (2.808 KByte)
2018.09.27_Bacsalmas.jpg (3.675 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2018-10-08
Kunszállás XX. főzőfesztivál
2018. szeptember 01-én Kunszálláson volt megrendezve a XX. főzőfesztivál. Ezen csapatunk is részt vett 4 fővel. Dr Márin Istvánné /Marika/ Zoli a veje, Czakóné Kati és Czakó Imre. Marika és Zoli voltak a főszakácsok, mi csak segédkeztünk. Az étel neve: Kecskeragu volt. Igen jól sikerült, oklevelet kaptunk érte.

Színesítette a csapatunk munkáját, hogy jelen volt szövetségünk elnöke: Frankó Pál is és egyik alelnöke, Dr Szabó Géza feleségével, Csillával, akik szintén indultak a versenyen egy pulykából és sok másból készített raguval. Az egész verseny, ahol legalább 50-60 csapat indult /körülbelül/ , igen jó hangulatban zajlott.

 

Üdv, Czakóné Kati


 


 
---------- Forwarded message ---------

Letölthető csatolmányok:
IMG-2786.JPG (2.528 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2018-10-03
Európa vidéken - vidék Európában

ECP_EU


Európa vidéken - vidék Európában

587471-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-TT

Letölthető csatolmányok:
info_template_davod.pdf (171 KByte)
Logicsoft Bt. - 2017-09-11
Nyertes Brüsszeli pályázat: Citizens program címe: Európa vidéken - vidék Európában száma: 587471-C

Egyesületünk nyertes Brüsszeli pályázatáról bővebb információhoz juthatnak a mellékletekből.


A találkozó célja, hogy felhívja a figyelmet az EU vidéki értékeire, a turizmus hatásaira a vidéken élő és ott szolgáltató polgárok életére gyakorolt hatásaira illetve a vidéki európai polgárság szerepére a közös Európa megvalósulásának szempontjából. A rendezvénysorozat folyamán arra keresik a válaszokat, hogy milyen eredmények és fejlesztések valósultak meg a jellemzően vidéki partnereknél turisztika terén Uniós forrásokból illetve, hogy milyen konkrét előnye származott ebből az adott közösségnek; mit várnak továbbiakban a polgárok az Európai Uniótól, figyelembe véve a jelenkori kihívásokat; mik a saját képviselőik, illetve az új Európa Parlament felé támasztott elvárásaik, a vidékfejlesztéssel, mint a vidéki élet egyik megtartó elemével szemben.


A  program találkozási lehetőséget biztosít 6 európai elsősorban vidéki turizmussal foglalkozó településről érkező küldöttségnek, hogy jobban megismerjék egymást, az Európai Uniót és az Unió vidéki turizmus fejlesztésében betöltendő szerepét.  A résztvevő partnerek delegált képviselői ( Hungary- Dávod és környéke, Slovakia- Nagyida, Netherlands- Zwolle, Romania- Györgyfalva,, Serbia- Ludas, Croatia- Eszék)bemutatják egymásnak saját falusi turisztikai kínálatukat és fejlődési potenciáljaikat. A konferencia arra is alkalmat ad, hogy a delegációk tagjai mellett a vidéki polgárok is megismerjék egymás Európai Uniós nézeteit, valamint turisztikai értékeit. A sokszínűség jobb megértése érdekében a résztvevők (önkormányzatok, civilek, a falusi turizmus szolgáltatóinak képviselői, vidéki termelők, ifjúsági csoportok, stb.) 

Letölthető csatolmányok:
Plakat_Europa_videken_-_videk_Europaban.pdf (1.210 KByte)
2017.09.15_Konferencia_Jelentkezesi_lap.doc (1.062 KByte)
konferencia_program.docx (48 KByte)
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2017-08-31
"Vidéki Turizmus - márkafejlesztés a kárpát medencében" konferencia

Vidéki turizmus - márkafejlesztés a Kárpátmedencében
című konferencia


Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon/Fax: 061/268-05-92, 061/352-98-04
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.fatosz.eu
Vidéki turizmus - márkafejlesztés a Kárpátmedencében
című konferencia
PROGRAMJA
Szervező:
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége és
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Kara
Helyszín: Budapest Alkotmány utca 9–11.
Budapesti Gazdasági Egyetem
2017. május 18-19.
2017. május 18, csütörtök, IV. előadó
12:00 – 13:00 Érkezés, regisztráció
MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Moderátor: Hanusz Árpád
13:00 – 13:20 A konferenciát megnyitja
Szász Jenő: Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
Előadások:
13:20 – 13:45 Szalók Csilla, BGE- intézetigazgató, FATOSZ elnöke
A vidéki szállásadás minőségi megújítása
13:40 – 14:05 Ifj. Krivács András: Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke
Hagyományos gasztronómia vagy modern a vidéki turizmusban?
14:05 – 14:30 Bujdosó Zoltán rektor-helyettes, Koncz Gábor főiskolai docens, Eger
A turizmusfejlesztés új útjai Parádon – jó gyakorlatok a vidéki
erőforrások hasznosítására
14:30 – 14:55 Dr. Talpas János egyetemi docens Kolozsvár
A turisztikai vonzerők elméleti és gyakorlati elemzése Torockó és
Torockószentgyörgy esetében
14:55 – 15 :15 KÁVÉSZÜNET
.
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon/Fax: 061/268-05-92, 061/352-98-04
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.fatosz.eu
15:15 – 15:40 Szilágyi Zsuzsanna (DE) - Kiss Kornélia (BCE) - Michalkó Gábor (BCEMTA
CSFK FTI)
Falusi turizmus a várostérségekben
15:40 – 16:05 Tarpai József, Beregszász Kárpátalja
Kárpátalja népművészeti hagyományainak fejlesztése a falusi turizmus
segítségével
16:05 – 16:30 Duka Gábor, Karva / Kravany nad Dunajom/ polgármestere
Szlovákia
Dunamenti hagyományok újraélesztése és szerepük a vidéki, falusi
turizmus fejlesztésében, újra pozicionálásában.
16:30 – 16:55 Hanusz Árpád egyetemi tanár, Nyíregyháza
Tokaj-Hegyalja falusi turizmusának útkeresése
16:55 – 17:15 KÁVÉSZÜNET
17:15 – 18:55 Jó gyakorlat a falusi turizmusban (WORKSHOP)
Moderátor: Hanusz Árpád
Kötetlen beszélgetés a falusi turizmus aktuális kérédseiről
19:00 - Vacsora: „ALMA MATER” ÉTTEREM
Szállás elfoglalása
2017. május 19, péntek: SZEKCIÓ ÜLÉSEK
I. SZEKCIÓ: Helyi termékek a falusi turizmusban
III. sz. előadó
Moderátor: Szalók Csilla
9:00 –9:25 Jánossy Alíz, a Székely Konyha gasztronómiai felelős szerkesztője
Székely Konyha Magazin műsorvezetője, Erdély
„Gasztronómiai hagyományok, mint turisztikai vonzerők”
9:25–9:50 Könyves Erika- Tőkés Tibor - Lenkei Gábor, Debreceni Egyetem
„A falusi turizmusfejlesztés lehetőségei Telkibányán és környékén”
.
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Cím: 1077 Budapest, Király utca 93.
Telefon/Fax: 061/268-05-92, 061/352-98-04
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Web: www.fatosz.eu
9:50–10:15 Szabó Géza: egyetemi docens Pécs
„Helyi termékek minősítése és hasznosítása a falusi turizmusban.”
10:15–10:45 Frankó Pál: alelnök, vidékfejlesztési agrármérnök, MSc.
„A turisztikai teljesítmény területi összefüggései Magyarországon.”
II. SZEKCIÓ: Minőségfejlesztés a falusi vendégfogadásban a Kárpátmedencében
I. sz. előadó
Moderátor: Hanusz Árpád
9:00 –9:25 Petykó Csilla, egyetemi docens Budapest
„A falusi, vidéki kempingek létjogosultsága.”
9:25–9:50 Nagy Adrienne, egyetemi docens Budapest
„Kastélyok, udvarházak szerepe a vidék turizmusába”
9:50–10:15 Sass Enikő, főiskolai docens Beregszász
„Kárpátalja, s különös tekintettel a Bereg-vidék turizmusa a Keletukrajnai
események tükrében”
10:15–10:45 Nagy Gyula tanársegéd - Tóth Bettina: Szegedi Egyetem
Az életkor és a lakóhely szerepe az egyén turisztikai értékekhez és helyi
identitáshoz való viszonyában.
10:45–11:10 Remenyik Bulcsú egyetemi docens -Leé, Dóra- Sikó Botond
“Falusi turizmus és település menedzsment kutatások a Budapesti
Gazdasági Egyetemen.”
11:10- 11:30 A konferencia zárása
11:30 - Ebéd, a Főiskola Alma Mater önkiszolgáló éttermében
Kérem részvételi szándékát előre jelezni az info@falusiturizmus.hu e-mail címen vagy a
szakmai honalpunkon (www.fatosz.hu) található Google Űrlap kitöltésével. Az eseményen
való részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött.
.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2017-05-17
2017.05.22. 10 órakor Közgyűlés Dávod Ponty -Lak Vendégház !!!!!!

Tisztelt Tagjaink !


Kérem szíveskedjenek visszajelezni( aki még nem tette meg) nemleges válasz esetén is !


köszönöm


Leisztner Klára


elnök helyettes


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2017-05-17
Egyesületi és FATOSZ tgság előnyei

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) és a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület szolgáltatásai tagjai, illetve a napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjeggyel rendelkező szálláshely tulajdonosok számára


Egyesületi tagság előnyei:


-TAGSÁG KÉT SZERVEZET ELŐNYEIRE JOGOSÍT FEL.


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület


Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség


 


- INGYENES MEGJELENÉS A WWW. BACSVIDEK.HU WEBOLDALON
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület saját weboldalához kapcsolódva minden egyesületi tagunknak önálló ingyenes aloldala lehet, amelyet ki-ki maga tölthet fel tartalommal: ismertető és ajánló szövegekkel, programajánlatokkal, árakkal, képekkel. Az oldal arra is alkalmas, hogy on-line fogadja a szállásmegrendeléseket, kezelni tudja a szállásadó teljes levelezését és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzmozgásokat. Erre a szolgáltatásra az érvényes minősítéssel rendelkező tagjaink kivétel nélkül jogosultak, függetlenül a napraforgók számától.

- RÉSZVÉTEL A MEGYEI EGYESÜLET KIADVÁNYAIBAN, PROGRAMJAIN
A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület alkalmilag szervezett kiadványaiban, kiállításokon és vásárokon, ingyenes vagy kedvezményes áron biztosítunk önkéntes részvételi lehetőséget.

A FATOSZ számos eszközzel segíti minősített tagjait, hogy minél több vendég érkezzen a portákra, folyamatosan növeli a falusi turizmus ismertségét marketingakciókkal, kampányokkal. Éljen Ön is a lehetőségekkel!

- HASZNÁLJA NAPRAFORGÓIT!
A napraforgók amellett, hogy a szálláshely minőségét jelölik, kiváló marketingeszközök is egyben. A tudatos turisták körében egyre ismertebb szimbólum a napraforgó, így sokak utazási döntésében szerepet játszik, hogy a kiválasztott szálláshelynek van-e napraforgós minősítése. Ahhoz, hogy az Ön szálláshelye még vonzóbb legyen a turisták körében, használja napraforgós besorolását honlapján, nyomtatott prospektusaiban, illetve szálláshelye egyéb reklámfelületein, valamint a szálláshely épületére vagy a kapura is jól látható helyre tegye a minősítést jelző táblát!

- WWW.FALUSITURIZMUS.HU WEBOLDAL
A FATOSZ turisztikai honlapja kifejezetten a falusi turizmusra alapozva került kifejlesztésre. A honlapon szálláshelyek mellett rengeteg program és a magyar vidék teljes turisztikai kínálata szerepel. A falusi, vidéki vendégházak 10% jutalék fizetése mellett a honlapon online foglalhatóak, a védjegyes minősítéssel rendelkező szálláshelyek pedig megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Itt a helye az Ön szálláshelyének is! Ne habozzon, jelentkezzen honlapunkra!

- WWW.VIDEKJARO.HU WEBODAL
A FATOSZ által megálmodott és szakmai partnereink közreműködésével megvalósult www.videkjaro.hu honlapon automatikusan megjelennek azok a napraforgós minősítéssel rendelkező falusi szálláshelyek, amelyek a www.falusiturizmus.hu honlapon jelen vannak.

- FATOSZ ONLINE PROGRAM- ÉS SZÁLLÁSAJÁNLÓ TURISZTIKAI HÍRLEVÉL
Szövetségünk hetente küldi ki turisztikai hírlevelét több ezer turista számára. A hírlevélben programok, aktualitások mellett számos minősített szálláshely is bemutatásra kerül. Ha csomagajánlatot, különleges programot kínál vendégei számára, az Ön szálláshelye is bemutatásra kerül!

- FACEBOOK
A
www.facebook.com/falusiturizmus.hu honlapon folyamatosan növekvő rajongótáborral elérhető a FATOSZ Facebook oldala! Naponta jelentkezünk hírekkel, érdekességekkel a falusi turizmus világából. Rendszeresen mutatunk be minősített, Védjeggyel rendelkező szálláshelyeket, valamint ezek közelében található programokat. Ha szeretné megosztani Ön is rajongóinkkal ajánlatait, csak írjon Facebook csapatunknak és mi közzétesszük!

- WWW.FATOSZ.HU WEBOLDAL
Szövetségünk szakmai honlapján folyamatosan frissülő hasznos információkat talál, melyek segít-séget jelentenek szállásadóink számára. A www.fatosz.hu oldalon található szállásajánló menüpontban is megkülönböztetjük a Védjeggyel rendelkező szálláshelyeket!

- CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG A „VIDÉKJÁRÓ” TEMATIKUS NAPOKHOZ ÉS EGYÉB FORGALOMÉLÉNKÍTŐ AKCIÓINKHOZ
A FATOSZ és szakmai partnerei által elindított „Vidékjáró” tematikus napok évente számos alkalommal segítenek népszerűsíteni a vidéki turisztikai célpontokat, köztük kiemelten a falusi szálláshelyeket. A tematikus napokhoz érvényes napraforgós minősítéssel rendelkező szálláshelyek jelentkezését várjuk A tematikus napokról bővebb információ a www.videkjaro.hu honlapon találhatóak.

- MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG KIÁLLÍTÁSOKON, RENDEZVÉNYEKEN
A FATOSZ minden évben számos turisztikai rendezvényen vesz részt önállóan vagy partnereivel összefogva. Ezeken az eseményeken szállásadóinknak is lehetőséget adunk a személyes megjelenésre és/vagy prospektusaik, szóróanyagaik elhelyezésére!

- FATOSZ SZAKMAI HÍRLEVÉL
A FATOSZ tagjai havi rendszerességgel kapják meg online szakmai hírlevelünket, melyben naprakész információkkal szolgálunk pályázati lehetőségekről, hírekről, jogszabályi változásokról, adózási kérdésekről egyaránt. Olvassa el Ön is, és legyen képben!

- A BUDAPESTI KÖZPONTI IRODA TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAI
- Jogi, adózási tanácsadás szállásadók részére
- Szórólapok, plakátok elhelyezése információs irodánkban
- Marketing tanácsadás

- FIZESSEN AZ ARTISJUSNAK AKÁR 40-45 EZER FT-TAL KEVESEBBET!
Az ARTISJUS és a FATOSZ külön megállapodásának köszönhetően a FATOSZ tagjai töredék áron letudhatják éves szerzői jogi fizetési kötelezettségeiket a TV-készülékek, a számítógépek stb. után. Idén egy tagunk akár 40-45 ezer forintot is megspórolhatott szobaszámtól függően éves szinten.
Bízunk benne, hogy Védjegyet elnyert szállásadóként élni fog az általunk kínált lehetőséggel, és ennek következtében még több vendég érkezik Önhöz is!


 Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület elérhetőségei:6524,Dávod Petőfi Sándor utca 7.Elnök: Horváth Roland 70/334-0295; Titkár:Sirok Istvánné Karolina 20/215-0050
E-mail cím: bkkvendege@gmail.com


Honlap: www.bacsvidek.hu (itt minden fontosabb alapinformáció megtalálható)


 FATOSZ központi irodájának elérhetőségei:
1077 Budapest, Király u. 93.
Telefon: 1/268-05-92, 1/352-98-04
Általános információ: agroturizmus@t-online.hu
Foglalási rendszerrel kapcsolatos kérdések: info@falusiturizmus.hu
Védjeggyel kapcsolatos kérdések: fatoszirodavezeto@gmail.com


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2016-08-11
PÉNZTÁRGÉP 2016

PÉNZTÁRGÉP LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE


 


ELŐZMÉNYEK:


2010.


24/1995 PM rendelet módosításával bekerülnek a falusi szállásadók (a KSH TEÁOR ’08 szerinti 55.20 szolgáltatás alá tartozók) a nyugtaadási kötelezettségüket CSAK PÉNZTÁRGÉPPEL kiállított nyugtával tehetnek eleget körébe.


ÁFA tv. 166.§ (2) bek. szerint a pénztárgéppel való nyugtaadási kötelezettség alól mentesül az a kötelezett, aki ezt számlakibocsájtásával teljesíti. Tehát ha minden bevételről számlát állít ki a kötelezett, akkor nem kell pénztárgépet működtetnie.


2014.


50/2013 NGM rendelet 9-§ C. bekezdése értelmében azok a pénztárgéppel kiállított nyugtaadásra kötelezettek, akik az ÁFA tv. 166.§ (2) bekezdése szerint teljesítik eme kötelezettségüket, a számla tartalmának megfelelően (vevő neve, székhelye, számla száma, stb) adatszolgáltatásra kötelezettek a NAV felé.


Ekkor hívtuk fel a figyelmüket a falusi szállásadóknak, hogy az aki 2013. szeptember 1- előtt is az ÁFA tv. 166.§ (2) bek. szerint teljesítette a nyugtaadási kötelezettségét (tehát mindenről számlát adott) az a PTGSZLAB nyomtatványon jelentse ezt be 2014. március 15-g (17-ig), mert ezzel a bejelentéssel MENTESÜLNEK 2014.ÉV BEN A PTGSZLAA NYOMTATVÁNY (HETI ADATSZOLGÁLTATÁS) KITÖLTÉSE, BEKÜLDÉSE ALÓL.


2015.


Minden pénztárgéppel kiállított nyugtaadásra kötelezett, aki eme kötelezettségét számlakibocsájtással teljesíti 2015. január 1-t követően kiállított számlájáról, havi bontásban, tárgyhónapot követő hó 15-ig PTGSZLAH nyomtatványon köteles adatszolgáltatást adnia bevételéről. Amennyiben tárgyhónapban nem volt bevétele, abban az esetben nincs adatszolgáltatási kötelezettség.


 


JELEN ÁLLAPOT


A jelen hatályos 4/2013. NGM rendelet 1. sz. mellékletében, mint pénztárgéppel nyugtaadásra kötelezettek között – még mindig - szerepel a TEÁOR 55.2 Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltató (köztük a falusi is).


2016 évben is a 2015 évnek megfelelően PTGSZLAH nyomtatványon kell bevallani a tárgyhóban kiállított számlák adatait.


 


Palatin Éva


Könyvelő


 


Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület - 2016-01-21